Rüyada Saffat Suresini Görmek

Bir kimse rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görse, hidayete erişir, halka (insanlara) hizmetten şevk duyar, Allah’tan gereği gibi korkar, dinine bağlı bir çocuğu olur, şeklinde tabir olunur.

imam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyasında Sure-i Saffat’ın tamamını veya bir parçasını (bazı ayetlerini) okuduğunu yada başka birinin okumasını dinlediğini gören kişinin bu rüyası, kendisinin Allah ü Teala’ya itaat edecek iyi bir evladı olur ve olacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Sâffât Sûresi’ni okuduğunu görmek, düzgün itikada ve itaatkâr evlada işârettir.

Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, düzgün ve sağlam inanca ve saygılı evlada, şeytan şerrinden muhafazaya, hayır ve dinî açıdan güzelliğe işâret eder.

Rüyada Sâffât Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, Allah tarafından muvaffak kılınır ı ve hidâyete mazhar olur.

Ayrıca, o kimse halkın hayrete düşeceği bir sanatı öğrenir, helal geçim ve iki erkek çocuk ile rızıklamr, hayra, günâhtan temizlenmeye ve Allah’tan korkmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın