Rüyada Saçtığını Görmek

Rüyasında cevher ve yakut gibi kıymetli şeyleri saçıp dağıttığını görmek, saçılan bu şeyleri yerden bir toplayan olmazsa, işlerin durgunluğuna hatta ilim, ticaret ve ka­zancın durgunluğuna ve yoksulluğa işarettir. Saçılan ve dağıtılan bu değerli şeyleri layık olan kişiler toplarsa, o za­man yorum, her şeyi yerli yerine koymaya, işleri düzenli (sırasıyla) yapmaya ve halkın ondan faydalanmasına işa­rettir şeklinde yorumlanır denmiştir.

Değerli eşyaları ortalığa saçmak, eğer kimse onları kaldırmazsa ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna, eğer onları hak eden kişiler kaldırırsa halkın onlardan yararlanmasına işaret eder.

Rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıtmak, eğer onları yerden bir kimse kaldırmazsa, ilim  ve kazancın durgunluğuna ve yokluğuna yorumlanır. Onlara layık olan kimseler onları yerlerden kaldırırsa, her şeyi yerine koymaya, işi sırasıyla yapmaya ve halkın ondan istifade etmesine yorumlanır.

Bir yanıt yazın