Rüyada Rüzgar Görmek

Rüyada rüzgar görmek, estiği tarafa ve şekline göre yorumlanır. Hafif rüzgar, hasta görmüşse tez şifaya, başkaları için sevinçli habere işarettir. Şimal rüzgarı, rahata kavuşmaya, kay­gı ve üzüntüden kurtulmaya, para elde etmeye işarettir. Lodos rüz­garı, çok hayırlıdır gam ve kederden kurtulmaya işaret eder. Bora veya şiddetli fırtına, rüyanın görüldüğü şehre bir afet geleceğine, orada oturanların da kedere düşeceklerine işarettir. Soğuk kış rüz­garı, bulaşıcı hastalıklara, rüzgar tarafından sürüklenmek yakında uzun ve zahmetli bir yolculuğa çıkılacağına işaret sayılır.

Rüyada rüzgar görmek, Devlet Başkanına, yardımcılarına, ülkesine, ordunun kurmay he­yetine ve diğer birimlerine, askerlerine, asker­lerin haberlerine, bakanlara ve diğer devlet memurlarına işârettir.

Rahmet yüklü bulutları taşıyan rüzgar gör­mek, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye işârettir.

Yel ve hafif rüzgar görmek, nezle ve baş ağrısı gibi yaygın ve sıradan hastalıklara işârettir.

Batıdan esen rüzgarı görmek, şiddetle es­tiği zamandaki sesinden, ağaçları devirdiğin­den, gemileri batırdığından dolayı afet ve be­lalara, fırtınaya ve musibete işârettir.

Güneydoğudan esen saba rüzgarı, zafer ve müjdeye, rahmete, bolluk ve berekete işarettir.

Rüyada görülen seba rüzgarları, rahmete; şiddetli esen rüzgar ise musibete işârettir.

Bir kimsenin rüyada seba rüzgarı görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, hastalık ve dert­lerden şifâ bulmaya ve haberlere işâret eder.

Bilinen yönlerden esen rüzgarlar (imbat vs.), güzel ve hoş haberlere, rahmet ve bere­kete işârettir.

Kızılyel, ana babaya âsi olmaya, halkın ayak takımının harekete geçmesine işâret eder.

Rüyada Samyeli rüzgarı estiğini görmek, ateşli hastalıklara işârettir.

Rüyada mutedil olarak esen rüzgarı gör­mek, hayır ve berekete işârettir.

Kuvvetli ve şiddetli esen rüzgarı görmek, devlet reisinin zulmüne işâret eder.

Yerden toz ve toprak kaldıran rüzgar, sava­şa işârettir.

Korku, tehlike ve karanlık olmaksızın, rüz­garın bir kimseyi bir yere nakletmesi, ehli olanlar için, insanlara âmir olmaya, önemli bir göreve getirilmeye; diğerleri için iş ve ticaret­teki durgunluğun gitmesine işârettir.

Ürpertili, karanlık ve korku atmosferi için­de rüzgarın bir kimseyi bir yere götürmesi, zahmet ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere işâret eder. O kimse gemide ise, helâk olur, bir has­talığı varsa derdi artar.

Rüyada ağaçları, evleri, halkı veya hayvan­ları ya da yiyecekleri vs. alıp götüren ve her şeyi yıkan rüzgar (fırtına) görmek; veba gibi salgın hastalıklara, harp, fitne, esaret gibi hal­kın içinde meydana çıkacak çok büyük umumi bela ve musibetlere işârettir.

Gök gürültüsüyle birlikte görülen rüzgar, gücü nispetinde kahredici olan devlet başkanına işârettir. Fırtına orada ağaçları kökünden sökerse, devlet başkanından kaynaklanacak olan gazaba işârettir.

Rüyada kendisini rüzgarın bir yerden alıp bir yere götürdüğünü görmek, saltanat, izzet ve devlete; yahut bir daha dönemeyeceği bir yolculuğa çıkmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada rüzgara bindiğini gör­mesi, yüce makama ve keskin emre işâret eder ve onun sözü herkesçe tutulur.

Rüyada rüzgarın kendisini sürüklediğini gör­mek, uzun yolculuğa ve bu yolculuktan kendisi­ne rif’at ve menfaat husulüne işâret eder.

Rüyada şiddetli rüzgarın (fırtına) bir yöre halkının üstüne estiğinin görülmesi, o rüzga­rın kuvveti miktarınca. o yer halkına erişecek korku ve şiddete işârettir.

Rüyada bir şehir veya asker üzerine rüzgar estiğini görmek, o şehrin halkı veya o asker harp halinde iseler helâk olacaklarına işârettir.

Bazı kere de rüzgar görmek, Allah Teâlâ tarafından müjdedir. Rüzgar ile beraber hayra alamet olan bir şeyin bulunmaması ise o yer­den bereketin gitmesine yorumlanır.

Rüzgarın sesli olması, azap ve şiddet ola­rak tabir edilir.

Kuvvetine fayda ve kendisinden zayıf kişiler üzerinde galibiyete işaret eder. Bazen rüzgâr afete, bazen ucuzluk ve bolluğa, nezle gibi salgın hastalıklara yorumlanır. Rüzgârın ağaçları kökünden çıkarması, duvarları yıkması, hayvanlara ve yiyeceklere zarar vermesi o halkın içinde çıkacak belaya işaret eder.

 

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın