Rüyada Rüya Tabircisi Görmek

Rüyasında rüyaları tabir eden bir kimseyi görmek, iyi sayılır, hayra yorumlanır. Bu rüyayı sıkıntısı, üzüntü ve kederi olan biri görse, bu dertlerinden kurtulmasına ve gizli olan ve bilinmeyen bir durumun ortaya çıkmasına veya istek ve dileklerinin gerçekleşmesine, muradına ermesine işarettir denmiştir.

Bir kimsenin rüyasında kendisini görmüş olduğu bir rüyasını, rüya yorumcusu bildiği birine anlattığını görmesi, pek iyi sayılmaz. Bu rüyası, onun, insanların kusurlarını araştıran bir kişi olduğuna işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüya tabircisi, yorumcusu görmek, mahzun kimselerin ferahlığına, sevinçlerine fakat sevinenlerin de mahzun olmalarına, bir şeyin gerçekleşmesi ümit ve arzusunda bulunanların da murat ve isteklerinin gerçekleşmesine yorumlanır.

Rüyanızda, rüya tabircisini görmeniz, mahzun kişilerin feraha kavuşmalarına, ferah­lık içinde olanların mahzun olmalarına, kapalı ve gizli bir şeyin meydana çıkmasına, ümit ve arzu eden kişinin, istek ve arzusunun yerine geleceğine, kaybolmuş birisinden haber bek­leyen kişi için de, o kişi tarafından ona haber getiren bir kişinin gelmesine işâret eder.

Bazen de tabirci görmeniz, rumuzlu şeyle­ri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli olan şeyleri çıkarmaya, hikâye ve olay nakledicisine ve dinî bilgileri bilen âlim bir kişiye yorumlanır.

Rüyada görülen tabirci, bazen çevresine öğüt verene ve onu esirgeyiciye bazen de sırrını gizlemeyen kişiye yorulur.

Tabirci, hakim, hukukçu ve doktor gibi halkın iyi veya kötü işlerinde müracaat ettikle­ri kişiye işârettir.

Bazen rüyada tabirci görmek, camiye ve Kur’ân okuyucuya işârettir. Çünkü tabirci kişi hem müjdeleyici hem de korkutucudur.

Bazen de tabirci görmek, sarrafa, ayar ve tartı ile uğraşan kimseye işâret eder.

Rüyada tabirci görmek, bazen de çamaşır­cıya, bez atıcya.yün ve kıl kırkıcıya, üzüntü, keder ve matem zamanlarında halkı teselli eden bir büyüğe işârettir.

Bazen tabirci, kitap, risale ve geçmiş sultan­ların menkıbelerini okuyan bilirkişiye işârettir.

Rüyada tabirci olduğunu gören kimse, ha­kimliğe ehilse hakim olur. İlim ve Kur’ân okumayı talep ediyorsa Kur’ân ezberler. Eğer yazıcı olmak istiyorsa yazıcı olur. Tıp öğren­mek istiyorsa, onu öğrenir. Bunların hiçbirini istemiyorsa, o kimse sarraf veya elbise yıkayıcı yahut bez çırpıcı veya yün kırkıcıya da okuyan bir kişi olur.

Bazen de riyada görülen tabirci, hakim tarafından bir hususun keşfedilmesine memur edilen keşif heyetine işârettir.

Rüyada, kendi rüyasını bir tabirciye anlattı­ğını görmek, tabircinin ona söylediği sözün Sünnet-i Seniyyeye uygunluğuna işârettir.

 

Bir yanıt yazın