Rüyada Pişirdiğini Görmek

Rüyasında ateşte bir şey pişirdiğini görmek, istek ve dileğine, muradına kavuşmaya veya bir işe başlamaya işaretle tabir olunur.

Rüyasında bir eti pişinceye kadar pişirdiğini görmek, ve etin pişmiş oluşu, muradına ermeye ve arzusunun gerçek­leşeceğine işaretle tabir olunur. Eğer pişirdiği etin pişme­miş olduğunu görse, o zaman muradına eremez, dilek ve arzusu gerçekleşmez, şeklinde tabir olunur. Çünkü etin iyice pişmesi rızıktır, rızıkla tabir edilir.

Rüyasında bir kimse, çiğ herhangi bir şeyi pişirse, pişirdi­ğini görse, yeni bir işe teşebbüs edeceğine, yeni bir işe başlayacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada ateşle yemek pişirdiğini görmek, murada yorumlanır.

Rüyada ateşle herhangi bir gıda maddesini pişirmeye çalışmak, bir işi canlandırmaya ça­lışmaya; pişirdiğini görmek, maksadına kavuş­maya, murada ermeye işârettir.

Rüyada ateşle çiğ bir şeyi pişirmeye çalış­mak, bir işe teşebbüs etmeye; pişirmeyi gerçek­leştirirse maksadına ermeye ve rızka işâret eder.

Kor halindeki ateşte pişinceye kadar bir yemeği kaynattığını görmek, isteklerinin he­men yerine geleceğine işâret eder. Eğer kay­natılmasına rağmen yemek pişmezse, o mura­dın olmayacağına işârettir.

Bir şeyi pişirmek istediği halde pişmediğini görmek, teşebbüs edilen bir işin olmayacağına işârettir. Bir muradın olması için, pişirilmek istenen şeyin iyice pişmesi gereklidir.

Rüyada ateşte su ile eti, pişirinceye kadar kaynattığını görmek, her türlü murada nâil olmaya işârettir. Eğer et pişmezse rüya sahibi de muradına nâil olamaz.

Bir kimsenin rüyada su ile koyun eti pişir­diğini görmesi, helal tarafından, şeref ve iyilik­le güzel bir hayat sürmeye işâret eder.

Rüyada sığır eti pişirdiğini görmek, faydalı bir işçilikten yine güzel bir hayat sürmeye işârettir.

Rüyada arslan eti pişirdiğini görmek, zâlim bir kavme vali olmaya işârettir.

Rüyada köpek eti pişirdiğini görmek, aşağı derecede bir memurluğa işâret eder.

Rüyada kuş eti pişirdiğini görmek, ticarete, şerefli ve zengin bir kavimle helal mal kazan­maya işâret eder.

Yırtıcı kuş eti pişirdiğini görmek, haram mal ile ticaret yapmaya işârettir.

Rüyada keşkek ve bulamaç dışındaki ye­mekleri pişirmek, rızka

Muradına kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibi et pişiriyorsa ve et piş-mişse isteğine kavuşacağına, pişmemişse kavuşamayacağına işaret eder.

Rüyada ateşte bir şeyi -pişinceye kadar- pişirmek murada kavuşmaya yorumlanır.

Rüyada ateşle su ile eti, pişinceye kadar pişirdiğini gören kimse, muradına kavuşur ve halkın dilinde dolaşır. Eğer et pişmezse muradına kavuşamaz. Rüyada pişirmeye çalışmak, faydasını göreceği bir işi canlandırmaktır. Zira etin iyice pişmesi rızıktır.

Bir kimse rüyada çiğ bir şeyi pişirmeye çalışsa, bir işe teşebbüs eder. Ancak onun iyice pişmesi rızıktır.

Keşkek ve bulamaç yemekleri hariç diğer yemekleri yemek, rızıktır.

Eğer suda pişirilen yemek, koyun eti olursa, helal tarafından, şeref ve iyilikle güzel bir hayat sürmeye, sığır eli, faydalı bir işçilikten güzel bir hayat sürmeye yorumlanır. Eğer köpek eti olursa, aşağı bir memuriyete yorumlanır. Kuş eti ise, ticarete ya da şerefli ve zengin bir kavimle helal mal kazanmaya yorumlanır.

Bir yanıt yazın