Rüyada Nur Görmek

Rüyada evinizin üstüne nur yağdığını görmek, talihi­nizi yenerek aydınlığa ve feraha kavuşacağınıza yorumlanır. Ka­ranlıktan soma nura kavuştuğunuzu görmek, fakirseniz zengin olmanın yollarını öğreneceğinize işarettir. Keder ve acı çekiyorsanız kendiniz ferah tutmanın ve saadete erişmenin sırlarını bulacağını­za işarettir.Birisinin mezarına nur indiğini görmek, o ölünün iman­la gittiğine işarettir. Rüyada görülen nur, murada ermek, başarılı olmak, Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve keremine ermek, mutluluk ve esen­lik gibi güzel cihetlere işaretle yorumlanır demişlerdir. Bazı yorumcular ise, rüya da görülen nur, hidayete ermeye işarettir demişlerdir.

Bir kişinin rüyasında kendi vücudundan veya herhangi bir azasından nur çıktığını görmesi, şunlara işaretle yorumla­nır: Kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya, iyi bir evlat sahibi olmaya, kalbinin, vicdanının temizliğine ve muradına er­meye denmiştir.

Rüyada nurdan zulmete (aydınlık bir yerden karanlık bir ye­re) çıktığını görmek, hiç iyi sayılmaz. Bu rüya, zenginin fa­kirleşmesine, şerefli, izzet sahibi birinin, şerefsizliğe, iti­barsızlığa, imandan sonra küfre, hidayetten sonra sapıklı­ğa ve kör (ama) olmasına gibi olumsuzluklara ve fenalıklara işaretle yorumlanır denmiştir.

Rüyada görülen nur, iyi amellere, ilme, Kurana, hayırlı bir çocuğa ve âlime işarettir.

Rüyada nurdan bir elbiseye büründüğünü ya da nurdan bir gömlek giydiğini görmek, rüya sahibinin faydalanacağı bir ilim elde edeceğine; yahut Allah’a ibadet etmeye yönelmeye işârettir.

Rüyada nur görmek hidayete ermeye işaret eder. Kâfir kişi rüyasında nur görmüşse zulmetten ve karanlıktan aydınlığa kavuşacağına işarettir. Bir insanın nurdan zulmete çıkması zenginlikten fakirliğe, sapkınlığa yorumlanır. Nurdan bir elbise giydiğinin görülmesi faydalanacağı ilme işaret eder. Eğer cinsel organından nur çıktığı görülmüşse ilmiyle ve duasıyla faydalanılan bir çocuğa sahip olacağına işaret eder.

Bir yanıt yazın