Rüyada Nehir Görmek

Rüyada nehir görmek, hayırsever ve emin bir insa­na yorumlanır. Nehir durgun ve berrak ise gelecek yılda mutlulu­ğu bulacağınıza yorumlanır, bulanık ve çamurlu ise gam ve kede­re, zarara işaret eder. Nehirden geçmek, yıkanmak’ veya su içmek, suyu temiz ise iyi, bulanık ise fenadır. Evinizden nehir çıktığını ve kimseye zarar vermediğini görmek, hükümet veya hükümet adam­ları yanında hayırlı bir işe başlayacağınıza işaret eder. Nehre gir­mek, büyük bir adam ile görüşmeye, nehir suyunun bir şeyinizi alıp götürdüğünü görmek, yakında bir zarara uğrayacağınıza işaret sayılır.

Kevser nehrini görmek, rahata kavuşacağınıza işarettir. Kevser nehrinden su içtiğinizi görmek, iyi niyetli olacağınıza işa­rettir. Rüyada Kevser nehrini görmek, düşmanlarına galip gelmeye işârettir.

Rüyada bir nehirde sandal ile dolaştığınızı görmek, bugün­lerde çok sevineceğinize ve gönlünüzün neşe ile dolacağma işaret­tir. Azgın ve taşkın sulu bir nehir görmek, bütün iş ve hareketleri­nizde isabetli adımlar atmakta olduğunuza işarettir.

Rüyada nehir görmenin değişik yorumlan vardır. Nehir görmek hayra işarettir. Rüyada görülen nehir, şan ve şere­finin yükseleceğine, kadri yüce iyi bir kimseye ve helal mala işarettir. Rüyasında nehrin bir sahilinden diğer sahiline (bir kıyısın­dan diğer kıyısına) sıçrayıp atladığını gören kimsenin bu rüyası, rüya sahibinin üzüntü ve kederden, sıkıntıdan kurtulacağına ve düşmanına galip (üstün) geleceğine ve hayra ereceğine işaretle tabir olunur. Bazı yorumculara göre, rüyasında nehrin içine girdiğini gö­ren kimse, yolculuğa çıkar veya çıkacağına işarettir veya devlet hizmetine girer veya gireceğine işarettir demişlerdir.

Büyük bir nehire düştüğünü ve oradan çıkamadığını görmek, üzüntü ve kedere işârettir.

Bir kişi rüyasında bir nehrin akıntısını başka bir yöne çevirdiğini görürse, o kişinin korku ve üzüntüden kurtulmasına yorulur.

Rüyasında nehrin suyunun kendisini ya da eşyasından bir şeyi götürdüğünü görürse, o kişiye erişecek zarar ve ziyana yorumlanır.

Bir kişi rüyasında kendi evine saf ve berrak bir nehir aktığını görürse, kolaylık, mal ve servete işâret eder.

Bir kişi rüyasında bir nehirde su üzerinde yürüdüğünü görürse, o kişinin iyi niyetli oluşuna ve imanının doğru ve sağlamlığına yorulur.

Rüyada evinden bir nehir çıktığını ve kimseye bir zararı olmadığını görmek, halka hizmet etmeye işâret eder.

Cennet ırmaklarından birini görmek ve suyundan içmek, ilim ve Kur’ân’a, hayır ve kurtuluşa işârettir.

Cennette olan nehir, rızka; süt nehri İslâm fıtratına; şarap nehri Allah sevgisiyle sarhoş olmaya ve haramdan sakınmaya; bal nehri ise ilim ve Kur’ân-a işâret eder.

Seyhun, Ceyhun, Nil ve Fırat gibi nehirleri görmek, o nehrin bulunduğu iklime işârettir

Asi nehri isyana işârettir.

Dicle nehrini görmek, elde edilecek çalış, ma ve menfaate işârettir.

Bir kimsenin rüyada Seyhun, Ceyhun, Mü Fırat, Dicle nehirlerinden su içmesi, hayra, rızka ve faydaya veya hanımına yahut o iklimin hediyelerinden bulunan bir şeye nâil olmasına işarettir

Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye yorumlanır. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır. Rüyada nehir ve ırmaktan su içmek iyi değildir.

Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği suyun miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.

Rüyada nehirden su içmek için su almak istediğini gören kimseye o nehrin küçüklüğü ve büyüklüğü nispetinde bir adam tarafından mal elde eder.

Bir kimse rüyada bir nehrin akıntısını başka bir yöne çevirdiğini görse, o nehirde çamur veya birbirini takip eden dalga bulunduğunu görse, o kimsenin korku ve üzüntüden kesilmesine yorumlanır.

Rüyada nehrin suyu kendisini veya hayvan ve eşyasından bir şeyini götürdüğünü görse, o kimseye erişecek zarar ve ziyana yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendi evine safi ve berrak bir nehir aktığını görse, kolaylık, mal ve servete yorumlanır.

Rüyada görülen saf ve berrak nehir, salih amele ve devamlı olan rızka, bulanık veya kötü kokulu nehir de, kişiyi Cehenmeme yaklaştıracak kötü amele yorumlanır.

Bir kimse rüyada bir nehirde su üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin iyi niyetli oluşuna ve imanının doğru ve sağlamlığına yorumlanır.

Rüyada nehir görmek kadri yüce bir kişiye işaret eder. Rüyada nehirden su içmek iyi değildir. Nehrin bir tarafından diğer tarafına geçmek üzüntü ve kederden kurtulmaya işaret eder. Kendisinin nehir olduğunu gören rüya sahibi yaralanır. Eğer nehirden çamur bulaştıysa o kişiye büyük biri üzüntü verir. Nehrin suyu bulanıksa aynı şekilde yorumlanır.

Bir yanıt yazın