Rüyada Mikail Görmek

Mikail (A.S.) ismindeki meleği görmek, malının çok olacağına işarettir.

Rüyasında büyük meleklerden Mikail Aleyhisselam’ ı gör­mek, mala ve itibara kavuşur, şan ve şerefi artar, servet ve zenginliğiyle, cömertliğiyle şöhret (ün) yapar veya yapaca­ğına işaretle tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada dört büyük melekten biri alan Mikail (a.s.)’i rüyada bir köyde veya kasabada imiş olduğunu gör­mesi, o bölgeye, o köy ve kasabaya bol yağmur yağacağına ve orada bolluk, bereket olacağına ve her şeyin ucuzlaya­cağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bazen rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmek, muhasebeciye ve bütün insanların ihtiyaçlarına sarfedilecek malın mutasarrıfına işârettir.

Bazen de rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmek, tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi halkına merhamet eden devlet reisine işârettir.

Bazı kere de rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmek, kıtlığa ve susuzluğa işarettir.

Yine rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmek, çocuk doğurmayan kadının hâmile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya işârettir.

Rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmek, mümin ve muttaki kimseler için, dünya ve âhirette rnüj- delenmeye ve muradına nâil olmaya işârettir.

Muttaki olmayan bir kimsenin rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmesi, kötülüklerden sakınması gerektiğine işâret eder.

Çifçilerin rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmesi, rızık, fayda ve ticaret yapmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada Mikâil aleyhisselâm’ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmesi, rüya sahibinin nîmete, sevince, rahmete erişmesine ve Cennete girmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mikâil aleyhisselâm’ın sûretine girdiğini görmesi, o kimsenin, mala, berekete, ucuzluk ve bolluğa erişmesine ve o kimsenin gidişat ve yolunun güzelleşmesine işâret eder.

Deniz veya kara yolculuğu yapan bir kimsenin rüyada Mikâil aleyhisselâm’ı görmesi, rüya sahibinin yolculuktan geri kalmasına işâret eder.

Rüyada Mikail’i gören kişi için dünya ve ahiret hayatında amacına kavuşacağına işarete eder. Mikail’in görüldü yere yağmur yağar. Yiyecekleri bollaşır ve ucuzlar. Eğer Mikail rüya sahibi ile konuşur veya bir şey verirse rüya sahibi sevince ve nimete kavuşur. Allah’ın izniyle o kişi cennete girer. Yağmur yağdırmaya görevli bir melek olan Mika- il’i denizde veya karada yolculuk yapan kişinin rüyasında görmesi hayra yorulmaz. Bazı yorumculara göre kişi yolculuktan geri kalır. Yağmur yolculukları erteletir. Keder ve sıkıntı getirir. Çiftçilerin Mikail’i rüyasında görmesi ürününün bolluğuna, ticaretinin artacağına işaret eder.

Rüyada Mikail (A.S.)’ı görmek, dindar kimse için dünya ve ahirette amacına kavuşmaya yorumlanır. Rüyada Mikail (A.S.)’ı gören kimse dindar değilse, kötülüklerden sakınsın.

Bir kimse rüyada Mikail (A.S.)’ı bir şehirde veya bir köyde görse, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağar ve onların rızık ve yiyecekleri bollaşır ve ucuzlaşır. Eğer Mikail (A.S.) rüya sahibiyle rüyada konuşsa veya ona bir şey verse rüya sahibi nimete, sevince erişir ve Cennete girer.

Mikail (A.S.)’ı görmek, rızka ve ucuzluğa, bereketlerin istenilen şekilde meydana çıkmasına, ziraatın büyümesine ve yağmurların çokluğuna yorumlanır.

Bazan Mikail (A.S.)’ı görmek, kıtlığa ve susuzluğa yorumlanır. Bazen de Mikail (A.S.)’ı görmek çocuk doğurmayan kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya yorumlanır.

Bir yanıt yazın