Rüyada Mektup Görmek

Rüyasında bir mektup eline geçtiğini görmek, pek yakında dostlarından bir mektup veya bir haber alacağını­za veya yeni hayırlı bir işe başlayacağınıza işaretle eder.

Rüyada mektup görmek, yakında bir aşk veya bir dost mektubu alacağınıza işaret sayılır. Rüyada mektup yazdı­ğınızı görmek, dostlarınızdan iyi ve sevinçli haberler alarak çok sevineceğinize işarettir. Birçok mektup almak, yeni ve çok entere­san haberler alacağınıza işarettir. Size bir mektup verildiğini gör­mek, hayır ve menfaat alacağınıza, kapalı mektup görmek, gizli bir haber alacağınıza, açık mektup sevinçli ve iyi bir haber alacağını­za işaret eder.

Mektubun mühürlü olması alacağınız haberin doğru olacağına, düzenli bir mektup aldığınızı görmek, hayırlı bir nimete sahip olacağınıza işarettir.

Hükümet tarafından bir mektup alırsa­nız bir memuriyete tayin edileceğinize, gurbetteki akrabalarınızdan bir mektup geldiğini görmek, ondan bir haber alacağınıza veya ge­leceğine işaret eder. Mektupları dağıttığınızı görürseniz halka iyi­lik edeceğinize işarettir. Bir ölünüzden mektup geldiğini görmek, sevinçli bir haber alacağınıza işaret eder.

İnsanın rüyada bilinen bir tarafa gönderdiği mektubun içerisinde iyiliğe dair bir şey varsa, bu rüya şanın yüceliğine, ihtiyaçların giderilmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mühürlü bir mektup görmesi, o kimsenin, bir hayra ve büyük bir rütbeye veya memuriyete nâil olmasına işâret eder.

Bir kadınla evlenmek isteyen bir kimsenin rüyada mühürlü bir mektup görmesi, o kimsenin o kadınla evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kaybolmuş bir kimseden beyaz bir mektup geldiğini ve içinde yazı bulunmadığını görmesi, kaybolmuş kimsenin haberinin kesilmiş olmasına işârettir.

Rüyada mektup yazan kimse bir isteğine kavuşur veya olumlu cevap alır. Mektup yazıp zarfa koyan kişi işinde başarılı olacak demektir. Rüyada postacının mektup vermesi veya postacıdan mektup almak, birisine mektup yazmaya yorumlanır. Erkekler için işinde yükselmeye; iş yapan birisi için daha fazla para kazanmaya işaret eder. Çalışan kadınlar için de bu geçerlidir. Ev kadının ise çok iyi zaman geçireceğine ya da bir toplantıya, davete katılacağına yorumlanır. Genç kızlar için ilginç bir aşk anlamındadır. Mektup rüyaları da genel olarak belge ve kâğıt gibi yorumlanır.

Bir yanıt yazın