Rüyada Mecusi Görmek

Rüyada görülen Mecusi, değersiz işlere, haksızlık ve batıl fikirlere işaret ile yorumlanır. Rüyada yaşlı (ihtiyar) bir Mecusi görmek, düşmana işarettir.

Rüyasında kendisinin Mecusi olduğunu görmek, büyük bir günaha işaretle tabir olunur.

Yine bir kimsenin rüyada kendisinin mecûsi olduğunu görmesi, o kimsenin Allah’ın (c.c.) gadabını icap ettiren yalan yere yemin etmek suretiyle İslâmî hor ve hakir tutmasına, böyle- ce kendi felaketini hazırlamasına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada mecûsi olduğunu görmesi, o kimsenin, dünyayı talep etmesine işâret eder.

Bazen de bir kimsenin rüyada kendisinin mecûsi olduğunu görmesi, o kimsenin açığa vurduğu dini, Allah (c.c.) için olmayıp ancak dünyayı talep etmek için onu bir vesile yaptığına işâret eder.

Rüyada içinde ölü bulunan Mecûsi mezarlığı görmek, haram olan hâzineye işâret eder.

Rüyada içinde ölü bulunmayan Mecûsi mezarlığı görmek, kötü bir eve veya kendisine kötü bir kavmin iltica ettikleri fenâ bir adama işâret eder.

Rüyada görülen Mecusi yaşlı ise, düşmanını yenmek istemeyen bir düşmandır. Rüyada kendisinin Mecusi olduğunu gören kişi büyük bir günah işleyeceğine, sapkınlığının artacağına işaret eder.

Bazı yorumculara göre, iyiliğe davet etmeye, cezaları infaz etmeye, köle azat etmeye işaret eder.

 

Bir yanıt yazın