Rüyada Meclis Görmek

Bir kimse rüyasında kendisini bir mecliste, bir top­lantı yerine görse, bu rüyası onun dünya işlerine ve boş laflar, faydasız sözler peşinden gittiğine işarettir.

Rüyada kendinizi bir mecliste halka nasihat eder­ken görmek, bu işte usta değilseniz hasta olacağınıza, kederlenece­ğinize, şayet ustaysanız yani bilgiliyseniz ilim sahibi olacağınıza ve yükseleceğinize işaret eder. Rüyada meclis görmek, dünya işle­rine de yorumlanır.

Rüyada Allah Teâlâ’nın (c.c.) zikredildiği bir meclis görmek ve o mecliste bulunmak, af ve mağfirete nâiliyete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada vaaz meclisinde takvayla ilgili bir söz söylemesi ve sözünde de doğru olması, o kimsenin, üzüntüden kurtulmasına ve hastalığından iyileşmesine yahut borçtan kurtulmasına veya zâlim kimselere galip gelmesine işâret eder.

Rüyada hafızların toplanıp Kur’ân-ı Kerim okudukları bir meclisi görmek ve o mecliste bulunmak, ilme, fazilete ve fazlaca yüksekliğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini Kur’ân okunan veya duâ edilen yahut takvaya ve ibadete dair kaside söylenen bir yerde görmesi, o yerin marifet ve hikmetle mamur olmasına işârettir.

Rüyada âlimlerin toplandığı bir meclisi görmek ve onların üstünde bir yere oturmak, kendisi o makama ehil ise, o kimsenin, ilim, fazilet, rütbe ve makama ve fazlaca yüceliğe işâret eder.
Rüyada bir cemaate öğüt ve nasihat ettiğini görmek, din yolunda hizmete işâret eder.
Rüyada bir vaaz meclisinde bulunduğunu ve kendisinin de orada vaaz ettiğini ve vaazını tamamladığını görmesi, o kimsenin vaazının tesirli olduğuna işâret eder.

Rüyada bir vaaz meclisinde bulunduğunu ve kendisinin de orada vaaz ettiğini ve vaazını tamamlayamadığını görmesi, o kimsenin işinin olmamasına işâret eder.

Yine rüyada görülen meclis, rütbeye, bineğe, hanımına, çocuğuna ve kendisinin sırrına vakıf hizmetçisine işâret eder.

Rüyada kendisi o işe ehil olmadığı halde vaaz ettiğini görmek, hüzün ve gama işâret eder.

Bir kimsenin rüyada hiç tanımadığı bir meclise davet edildiğini ve orada pek çok meyve ve meşrubat bulunduğunu görmesi, o kimsenin, Allah (c.c.) yolunda cihat etmesine ve savaşmasına ve şehitlik mertebesine kavuşmasına işâret eder.

Vaaz vermeye yetkin olmayan kişi bir mecliste halka vaaz verdiğini görürse, o kişi için üzüntü ve keder içinde olduğuna ve bundan kurtulmak için Allah’a dua etmesine işaret eder. Vaaz meclisinde takva ile ilgili bir söz söyleyen ve sözünde doğru olan kişi üzüntüsünden kurtulur, hastaysa iyileşir. Borcu varsa borçtan kurtulur. Rüyasında âlimlerin toplandığı bir mecliste kendisini gören kişinin ilim ve fazilete erişeceğine işaret eder. Meclis bazı yorumculara göre, rütbe, binek hayvanı, nikâhlı eşe, iyi huylu çocuğa, güvenilir hizmetçiye işaret eder.

Va’z ve nasihat vermeye ehil olmayan bir kimse, va’z meclisinde olduğunu ve halka va’zettiğini görse, o kimsenin üzüntü ve keder içinde bulunduğuna ve ondan kurtulmak için de Allah (C.C.)’a dua ve niyaz etmesine yorumlanır.

Va’z meclisinde takvayla ilgili bir söz söyleyen ve sözünde de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığından iyileşir. Yahut borçtan kurtulur veya zalim kimselere galip gelir.

Bir kimse rüyada alimlerin toplandığı bir meclisi görerek üst tarafında otursa ve kendisi o makama ehil olsa, o kimsenin ilim, fazilet ve fazlaca yüceliğine yorumlanır.

Bir kimse rüyada bir mahkeme veya nikah kesmek için teşekkür etmiş ve orada birtakım kimseler toplanmış bir meclis görse, o kimsenin bir işte bulunmasına ve o işin akıbetinin hayırla neticelenmesine işarettir.

Bir yanıt yazın