Rüyada Manda Görmek

Rüyada manda görmek, iyi haber, kuvvetli ve ce­saretli olan bir kimse ile yorumlanır. Bir mandayı kestiğinizi görmek, kuvvetli, cesur ve yardım göreceğiniz birini gücendireceğini­ze işarettir. Bir mandanın hücumuna uğradığınızı görmek, hükü­metle bir işiniz olacağma ve bundan zarar göreceğinize işaret sa­yılır. Rüyada manda eti yediğinizi görmek, menfaat ve kazanca işaret eder.

  • Rüyada manda görmek, bazı kere sığır görmek, gibi tabir olunur.
  • Rüyada manda görmek, kuvvetli ve güçlü ol­maya işarettir. Rüyayı gören kimsenin çok güçlü ve kuv­vetli olacağına işaret ederken, seyahat ve yolculuk yapa­cağına da işaret vardır, şeklinde tabir edilir.

Rüyada görülen manda, ziraat işlerinde kullanılan manda olursa, yani ziraat işlerinde çalışan, çift, tarla sürülen mandayı görmek rüyada, iyi değildir. Bu manda rüyası, fa­kirliğe ve yoksulluğa işarettir, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında birçok mandası olduğunu gören kimse, bir topluluğa başkan veya müdür gibi idareci olur, veya olaca­ğına işaretle tabir olunur.

Rüyada manda görmek, bidat sahibi ve tâkatinin fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç bir kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir kimseye işâret eder.

Bazen rüyada görülen manda, heybetli, hileli söz söyleyen, kara ve denizde çok yolculuk yapan, hırslı ve düşmana saldıran bir kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa işâret eder.

Bir kadının rüyasında manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görmesi, o kadının âmir olmasına işâret eder.

Rüyada manda görmek, hiç bir kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaati i bir kimse ile yorumlanır.

Bazen de manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Görülen manda ziraatta çalıştırılıyorsa, fakirlik ve ihtiyaca yorumlanır.

Manda boynuzu gören kadın, iktidara sahip olur, kuvvetlenir. Bazı tabircilere göre manda görmek, gösterişli, entrikacı, denizde ve karada yolculuk yapan açgözlü ve düşmana saldıran bir kişi olarak yorumlanır. Mandanın tarlada çalıştırıldığını görmek, fakirliğe işaret eder.

Rüyada manda görmek, kuvvetçe üstün, kimseden korkusu olmayan, dayanma gücü olan, babayiğit bir kişi ile yorumlanır. Manda boynuzu gören kadın, iktidara sahip olur, kuvvetlenir. Bazı tabircilere göre manda görmek, gösterişli, entrikacı, denizde ve karada yolculuk yapan açgözlü ve düşmana saldıran bir kişi olarak yorumlanır. Mandanın tarlada çalıştırıldığını görmek, fakirliğe işaret eder.

Rüyada manda görmek, hiç bir kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaati i bir kimse ile yorumlanır.

Bazen da manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Görülen manda ziraatta çalıştırılıyorsa, fakirlik ve ihtiyaca yorumlanır.

Bir yanıt yazın