Rüyada Mağara Görmek

Rüyada mağara görmek, yakında uzak ülkelere bir gezi yapacağınıza yorumlanır. Karanlık bir mağara görmek, hayra yorulmaz, mezara işaret sayılır. Karanlık fakat geniş bir ma­ğara görmek, büyük güçlüklere, felaket ve sıkıntıya işarettir. Aydınlık mağara görmek, sığınılacak herhangi bir yer ve ev gibi yorum­lanır. Mağaraya girdiğinizi görmek, içinizde bulunan büyük bir korkuyu ve heyecanı yenerek huzur ve refah içinde yepyeni bir hayat sürmeye başlayacağınıza işarettir.

Rüyada mağara görmek, insanın sığınabileceği kim­seye işarettir. Bazı kere de, mağara görmek, işlerini, plan­larına gizli tutmak isteyen kimse için işlerini gizlemesine veya gizleyeceğine işarettir. İşi olmayan, boşta kalan bir kimse, rüyasında bir mağara görse, bu rüyası onun bir iş bulacağına, bir vazifeye veya bir işe gireceğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında mağara gören bir kimse, hasta olsa, şifa bula­cağına, iyileşeceğine, hapiste olan bir kimse bu rüyayı görse, hapisten kurtulacağına işaret olarak tabir olunur. Bazı kere de, rüyada mağara görmek, “Ashab-ı Kehfin” ha­yat hikayesine benzeterek, uzun ömre, rüyayı görenin ömrünün uzunluğuna, uzun olacağına ve hayrının çoklu­ğuna işaret olarak tabir olunur.

Rüyada mağara görmek, bazen de, Hz. Ebubekir (r.a.)’ın Hz. Peygamber Aleyhisselamla beraber hicret yolculuğun­da vaki olan meşhur kıssaya kıyaslanarak dostlardan bir hayra erişip nasiplenmeye işarettir. Rüyada mağara görmek, sıkıntılardan kurtuluşa ermeye ve refaha kavuşmaya işaretle tabir olunur.

Bazen de ri’ıyada görülen mağara, bir şeye gayret ve ihtimam göstermeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada mağarayı görmek, bir şeyden sapmaya ve yan çizmeye de işâret eder.

Yine rüyada mağara görmek, vazife almaya, yüksek kimselerle dostluğa, sıkıntılardan kurtulmaya ve refaha kavuşmaya da işâret eder.

Rüyada mağara görmek, berekete ve dostlardan bir nasibe erişmeye de işâret eder.

Bazen de rüyada mağara görmek ‘Ashab-ı Kehf in meşhur kıssasına binen rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna işâret eder.

Korku ve şiddet halinde bulunan bir kimsenin rüyada mağara görmesi, o kimsenin emniyette olmasına ve korunmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada düşmanından kaçtığını ve bir mağaraya girdiğini görmesi, o kimsenin düşmanından emin olmasına işâret eder.

Rüyada mağaraya girdiğini fakat hemen çıktığını görmek, zor bir işten sonra feraha ve selâmete ermeye işâret eder.

Rüyada mağara görmek insanın seyyid imam, baba, üstad, hanım ve sanattan sığınacağı kimsesine yorumlanır. Bazen mağara görmek, işlerini gizlemek arzusudur.

Mağara, boşta kalmış adam için vazife almaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Eğer rüya sahibi hasta veya hapis ise, bunların hepsinden kurtulur. Bazen da mağara görmek rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna yorulur.

Mağara dağın yorumlandığı bir zata intisap eden bir kadına yorumlanır. Mağara, gayret ve ihtimam göstermeye de yorumlanır.

Mağara görmek insanın baba, ata gibi sığınacağı kimseye işaret eder. Bazen de gizlenmesi gereken bir işin gizlenmesine, işsizlerin en kısa zamanda işe başlayacağına, sıkıntılarından kurtulacağına, korku içinde olanların güvende olacağına yorumlanabilir. Rüyada mağara görmek insanın, sığınacağı kimsesine işarettir. Bazen mağara görmek, işlerini gizlemek arzusunda bulunan kimse için işlerini gizlemesine işarettir. Mağara, boşta kalmış adam için, vazife almaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Eğer rüya sahibi hasta veya hapis ise, bunlardan hepsinden kurtulur.

Rüyada görülen mağara, korku halinde bulunan kimse için emniyettir. Bundan dolayı düşmanından kaçtığını ve bir mağaraya girdiğini gören kimse; düşmanından emin olur. Mağara bir şeye gayret ve ihtimam göstermeye işarettir. Mağarayı görmek, bir şeyden sapmaya ve yan çizmeye de işarettir. Rüyada bir mağaraya girdiğini gören kimse, bir kimseye hile yapar. Rüyada mağara görmek, sıkıntıdan kurtulmaya ve refaha kavuşmaya işarettir. Bir mağaraya girdiğini gören, dünyadan göçer. Mağara karanlık ise, orada bulunması, mezara işarettir. Girdiği mağaradan hemen çıktığını gören, çok zor bir işe başlar, fakat sonunda kazançlı çıkar.

Bazen de bu rüya bilinmeyen, gizli, esrarlı olaylar olarak yorumlanır. Karanlık bir mağaraya giren bir insan, gizli bir şey duyacak bu yüzden sıkılacak hatta pişman olacaktır. Mağaraya uzaktan bakan bir insan öğrenmek istediği sırrı asla öğrenemeyecektir. Mağara bazen de örtü anlamına gelir, saklamak, gizlemek olarak yorumlanır. Düşmandan korunmak için sığınılan bir yerdir mağara. Bu sebeple, mağaraya sığındığını gören, düşmanından korunur. Onun tehlikelerinden uzak kalmayı başarır.

Mağara görmek insanın baba, ata gibi sığınacağı kimseye işaret eder. Bazen de gizlenmesi gereken bir işin gizlenmesine, işsizlerin en kısa zamanda işe başlayacağına, sıkıntılarından kurtulacağına, korku içinde olanların güvende olacağına yorumlanabilir. Rüyada mağara görmek insanın, sığınacağı kimsesine işarettir. Bazen mağara görmek, işlerini gizlemek arzusunda bulunan kimse için işlerini gizlemesine işarettir. Mağara, boşta kalmış adam için, vazife almaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Eğer rüya sahibi hasta veya hapis ise, bunlardan hepsinden kurtulur.

Bazen de mağara görmek “Ashab-ı Kehf’ in meşhur kıssasına binaen rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna işarettir. Rüyada görülen mağara, korku halinde bulunan kimse için emniyettir. Bundan dolayı düşmanından kaçtığını ve bir mağaraya girdiğini gören kimse; düşmanından emin olur. Mağara bir şeye gayret ve ihtimam göstermeye işarettir. Mağarayı görmek, bir şeyden sapmaya ve yan çizmeye de işarettir. Rüyada bir mağaraya girdiğini gören kimse, bir kimseye hile yapar. Rüyada mağara görmek, sıkıntıdan kurtulmaya ve refaha kavuşmaya işarettir. Bir mağaraya girdiğini gören, dünyadan göçer. Mağara karanlık ise, orada bulunması, mezara işarettir. Girdiği mağaradan hemen çıktığını gören, çok zor bir işe başlar, fakat sonunda kazançlı çıkar.

Bazen de bu rüya bilinmeyen, gizli, esrarlı olaylar olarak yorumlanır. Karanlık bir mağaraya giren bir insan, gizli bir şey duyacak bu yüzden sıkılacak hatta pişman olacaktır. Mağaraya uzaktan bakan bir insan öğrenmek istediği sırrı asla öğrenemeyecektir. Mağara bazen de örtü anlamına gelir, saklamak, gizlemek olarak yorumlanır. Düşmandan korunmak için sığınılan bir yerdir mağara. Bu sebeple, mağaraya sığındığını gören, düşmanından korunur. Onun tehlikelerinden uzak kalmayı başarır.

Bir yanıt yazın