Rüyada Kurban Görmek

Bir kimsenin rüyada kurban edilmesi caiz olan bir hayvanı kurban niyeti ile kestiğini görmesi, hayır ve bere­kete nail olacağına (kavuşacağına) işarettir. Rüya sahibi her bakımdan (her yönden) selamete kavuşur. Hasta ise, iyileşir, şifa bulur. Fakirse, zenginleşir (zengin olur). Borçlu ise, borcunu öder, ödemek nasip olur. Güven ve emniyet içinde yaşar. Hacca gitmemişse, hacca gider şeklinde yorumlanır.

Rüyada kurban, adağını yerine getirmeye, şiddetten kurtulmaya ve hastanın iyileşmesine yorumlanır.

Kurban, bütün keder ve gamlardan kurtarmaya, sevinmeye ve bereket olmasına müjdedir. Rüyayı gören, hamile kadın ise hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getirir.

Bir kimse kendisinin bir deve veya sığır ya da koç kurban ettiğini görse, borçlu ise borcundan kurtulur. Fakir ise zengin olur ve kolaylığa kavuşur. Herhangi bir şeyden korkan kimse kurban kestiğini görse, korktuğundan emin olur.

Rüyada kurban görmek, zevceye veya kendisiyle iftihar edilen çocuğa ya da kendisiyle Allah (C.C.)’a yaklaşılan iyi amele yorumlanır.

Cabir’il Mağribi’nin yorumu:

Kişinin uyku aleminde gör­düğü kurban rüyası, sevinç getiren müjde ve bereketle yo­rumlanır. Hamile bir kadın bu rüyayı görürse, doğacak ço­cuğunun hayırlı bir evlat olacağına, bazıları da, hayırlı bir oğlan çocuğu doğurur demişlerdir.

Rüyasında birkaç kurban ettiğini gören kimse, bir fidye ödemiş olduğuna, bu fidye sebebiyle (bereketiyle) üzerine gelecek belalardan korunarak kurtuluşa ereceğine işarettir. Bu rüyayı gören kimse, sadaka vermelidir. Bu vesileyle de felaketlerden kurtuluşa ermiş olur denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada kurban kestiğini ve kurbanın etini halka (insanlara) dağıttığını görmesi, büyük bir zatın ve zengin bir insanın ölümüne ve mirasının paylaşılacağına işaret eder. Bazıları da, rüya sahibi, üzüntülerinden ve sı­kıntılarından kurtulacağına, itibar ve saygınlık kazanaca­ğına işarettir şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rüyada kurban edilmesi gereken bir hayvanı (deve, koyun, sığır gibi) kurban ettiğinizi görmek, son derece iyiye yorumlanır. Kederli ve üzüntülü iseniz sevinç ve mutluluğa kavuşacağınıza,hapiste iseniz tahliye edileceğinize,borçlu iseniz borcu­nuzu ödeyeceğinize, evlenmek istiyorsanız kısmetinizin açılıp mut­lu bir evlilik yapacağınıza işaret olarak yorumlanır.

Bazen de rüyada Allah rızası için kurban kestiğini görmek, koyun keçi ve sığır gibi ev hayvanlarından gelecek menfaatle rızıklanmaya işârettir.

Bazı kere de rüyada kurban görmek, hanıma, kendisiyle iftihar edilecek çocuğa ve kendisiyle Allah rızasına yaklaşılan güzel ve sâlih amele işâret eder.

Yine rüyada görülen kurban, çetinlik ve şiddete, düşmanlığa, aile ve akraba arasında çıkan münâkaşaya, savaşa veyahut avdan gelecek kazanç ve faydaya işârettir.

Hamile olan bir kadının rüyada kurban kestiğini görmesi, hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getirmesine işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada kurban kestiğini görmesi, zengin olmasına ve kolaylığa kavuşmasına işâret eder.

Herhangi bir şeyden korkan adamın rüyada kurban kestiğini görmesi, korku ve şiddetten emin olmaya işârettir.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada bir deve veya sığır kurban ettiğini görmesi, rüya sahibinin hapisten kurtulacağına işâret eder.

Haccetmemiş kimsenin rüyada kurban kestiğini görmesi, hacca gitmeye işâret eder.

Gam ve kederli birisinin rüyada kurban kestiğini görmesi, gam ve kederinden kurtularak sevince kavuşmasına işâret eder.

Koyun, keçi, sığır gibi ev hayvanlarını kurban ettiğini görmek, onlardan gelecek menfaatlere ve helal rızka işâret eder.

Rüyada kurban adağını yerine getirdiğini görmek, şiddetten halâsa ve hastanın şifâ bulmasına işârettir.

Rüyada halka kurban eti dağıttığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, izzet ve şerefe, ecir ve sevaba işâret eder.

Rüyada kurban etini insanlara taksim ettiğini görmek, muhteşem ve zengin bir zâtın vefat ederek malının ehil ve akrabalarına taksim olunacağına işâret eder.

Rüyada kurban eti çaldığını görmek, hiçbir veçhile iyi değildir.

Riyada kendisini kurban ettiğini görmek, esir ve esaretten kurtulmaya; borçlu ise borcundan kurtulmaya işâret eder.

Hastanın rüyada kendi nefsini kurban ettiğini görmesi, ölebileceğine işâret eder.

 

Bir yanıt yazın