Rüyada Küpe Görmek

Rüyada küpe görmek, iyidir. Yalnız bu rüya küpe­nin yapıldığı madene göre yorumlanır. Küpenin madeni anlaşılamıyorsa ve kulağında küpe gören kadın ise bir erkek çocuğu do­ğuracağına, kız ise evleneceğine, erkek ise ilme merak edeceğine işaret olarak yorumlanır. Küpe almak, bulmak hayra işaret eder. Küpeyi satmak, vermek, iyi sayılmaz.

Rüyada küpe görmek, değişik şekillerde yorumlanmış­tır. Rüyasında kulaklarında halka küpe olduğunu gören kimse, halk (insanlar) arasında sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna işarettir.

Rüyasında kulağındaki küpesinde kıymetli ve değerli bir inci olduğunu gören kimse, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğre­nir ve bu bilgileri çok önem vererek tahsil edeceğine işa­rettir. Şayet küpesindeki incinin düştüğünü görürse, Kur’an-ı Kerimi ve bildiği her şeyi unutur veya unutacağı­na işarettir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Uykuda görülen küpe rüyasının yorumu, hem kadın için hem de erkek için aynıdır. Rüya da altın küpe görmek, şarkıcılık yapan, müzikle uğra­şanlara işaretle yorumlanır.

Rüyasında kulaklarında gümüş küpeler gören kimse, Kuran’ın tümünü ezberler ve ilim sahibi olur şeklinde yo­rumlanır.

Rüyasında kulağında gümüş küpeler gören bir kadın, eğer ha­mile ise, erkek çocuk doğurur veya doğuracağına işarettir.

Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören kim­se, büyük bir şehirde ticaret (alış veriş) işleriyle uğraşır ve büyük paralar kazanır veya kazanacağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında karısının bir kulağında altın küpe, diğer kulağında gümüş küpe olduğunu görmesi, iyi sayıl­maz. Bu rüyası, onun karısını boşayacağına işaret olarak yorumlanır demiştir Ebu Said.

Bir kimsenin rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında küpe görmesi, ticarete işârettir ve o kişi işinden kazançlı çıkar.

Bazen rüyada görülen küpe, nasihate ve güzel öğütlere işâret eder.

Rüyada kulağındaki küpelerin her birinde Ciler olduğunu görmek, güzel bir sesle 1(1 ı-n.ı Kerim’i ve din ilimlerini ezberlemeye hayır ve berekete işâret eder.

Hamile kadının rüyada kulağında altından küpe görmesi ise, çocuğunun Kur’ân’ın tamamını ezberlemesine işâret eder.

Hamile kadının kulağında incisiz küpe görmesi ise, çocuğunun şarkı ve türkü söylemesine işâret eder.

Bekâr bir kız küpelerden birini görse, bu rüya, onun evlenmesine işâret eder.

Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek, süs ve zinete işârettir.

Rüyada buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına işâret eder.

Bazen rüyada görülen küpe, erkek için ilmen çokyüksek derecelere işârettir.

Kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme işâret eder.

Küpe, kadın için kocasına işâret eder.

Rüyada görülen küpenin salkımları da, çocuklarına işâret eder.

Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işârettir.

Rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek, ele geçecek mala, menfaat ve hayıra işâret eder.

Bazen de rüyada görülen küpe, hayvanların otlak yerlerine işâret eder.

Bir yanıt yazın