Rüyada Küp Görmek

Kişinin rüyada küp görmesi, evin idarecisi olan hanıma işaretle yorumlanır. Bir kimsenin evinde küp görmesi, onun hanımının zengin olduğuna işaret eder denilmiştir.

Bir kimsenin kendi evinde küp görmesi ve insanların o kü­pün içinde bulunan şeyden faydalandıklarını da görmüş olması, o kimsenin (rüyayı görenin) hayır ve sadaka yap­mak ve hayır işlerine harcamak amacıyla mal ve para bi­riktirdiğine işaretle yorumlanır denilmiştir.

Rüyasında elindeki bir küpün kırıldığını görmek, o kişinin (rüya sahibinin) karısından ayrılacağına (yani hanımını boşa­yacağına) işaretle yorumlanır demişlerdir yorumcular.

Bazen rüyada küp görmek, zina eden kadın ile tabir olunur.

Bazı kere de küp, evin idarecisine, onun mahzen ve dükkanına ve hamile hanımına işâret eder.

Evde içinde su bulunan küp görmek, zengin ve kederli bir kadına işârettir.

Rüyada yol üzerinde yapılmış su küpü görmek, Allah (c.c.)yolunda çok infakta bulunan bir kimseye işâret eder.

İçinde sirke bulunan küp görmek, takva sahibi bir adama işârettir.

içinde tarhana bulunan küp görmek, hasta bir kimseye işârettir.

Rüyasında elinde bir küpün kırıldığını görmek, rüya sahibinin hanımını boşayacağına yorumlanır.

Toprağa gömülmüş bir küp görmek, ele geçecek bir servete ve mirasa işâret eder.

Küp evin idarecisine, onun mahzen ve dükkanına ve gebe hanımına yorumlanır.

İçinde kaymak olan küp, mal sahibi bir adamdır.

Rüyada elinde bir küpün kırıldığım gören kimse hanımını boşar.

Rüyada küp görmek, hanıma ve mal yığmaya işarettir. Küp hür bir kadındır. Şarap küpü, hazine bulmaktır, içinde su bulunduğu halde bir evin içindeki küp, zengin ve gamlı bir kadındır. Yol, üzerinde yapılan musluktaki su küpü, Allah yolunda çok infakta bulunan bir adamdır. Rüyada dindeki küpü kırdığını gören kimse eşinden ayrılır.

 

Bir yanıt yazın