Rüyada Kumaş Görmek

Rüyada alaca çeşitli renkteki kumaşı görmek, din ve dünyadır.

Rengi muhtelif olan kumaş, kadın için şeref ve sevince işarettir.

Rüyada kumaşı yırtmak, boşanmaya ve boşanan bu kadını başka bir kocaya varmadan tekrar almaya işarettir.

Rüyada kumaş görmek dünya işlerine yorumlanır. Rü­yada görülen kumaş yolculuğa, mal elde etmeye ve men­faat sağlamaya işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyada kumaş görmeyi, renklerine göre yorum ve tabir olunur demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada beyaz renkte bir kumaş görmesi, ferah ve sevince işaret eder. Bazıları da beyaz kumaşı, iyi geçe­cek bir yolculuğa (seyahate) yorumlamışlardır. Bazıları da, iyi hal ve duruma işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada mavi, kırmızı ve siyah kumaş görmeyi, zahmetli ve meşakkatli geçecek bir yolculuğa işaret eder. Bunu kederli ve sıkıntılı yolculuktur şeklinde de yorumlamışlardır. Zahmet ve meşakkat de keder ve sıkıntı demektir şeklin­de anlamak tabiidir denilmiştir.

Rüyasında sarı renkli kumaş görmek, hastalığa, yolculuk esnasında hastalanmaya işarettir.

Rüyada alaca renkli bir kumaş görmek, kadın için, neşe ve sevince işaret ederken, erkek için, üzüntü ve kedere, sı­kıntıya düşmeye işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında elindeki kumaşı yırttığını görmek, eşinden ayrıl­maya ve boşanmaya işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında bir kısım kumaşları topundan açtığını ve tekrar top için sardığını gören kimse, uzak bir yolculuğa çıkar ve çıkacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında bir kadının kumaş görmesi, onun için şeref ve mutluluğuna yorumlanır denilmiştir.

Rüyada kumaş görmek kumaşın imal edilmiş ol­duğu şeye göre yorumlanır. Bu nedenle ipek, pamuk yün veya ke­ten maddelerine bakınız.

Rüyada görülen elbiselik kumaş, helal kazanca, yoksulluk ve kederden kurtulmaya ¡şâret eder.

Bir kimse rüyada üzerinde muhtelif renkli kumaş bulunduğunu görse ve kendisi de memurluğa da ehilse, o kimsenin memur olacağına işâret eder.

Devlet adamlarından birisinin rüyada üzerinde muhtelif renkli kumaş olduğunu görmesi, o senenin ucuzluk ve bolluk içinde geçeceğine ve mahsulatın iyi olmasına işâret eder.

Rüyada kumaşı yırtmak, boşanmaya ve boşanan bir kadını başka bir kocaya varmadan tekrar almaya işârettir

Kumaş toplarını bir yerde topluca görmek, dünya ehli için, varlığını kendi çıkar ve hırsı uğruna kullanmaya işâret eder.

Rüyada görülen kumaş topları, tüccar olmayan kimse içinyolculuk, mal, sevinç, evlenme ve mürüvvettir.

 

Bir yanıt yazın