Rüyada Köy Görmek

Rüyada köy görmek zulüm ve helaka işarettir. Bir köye girdiğini gören kimse, güzel bir amel yapmaya başlar. Bir köyden çıktığını gören kimse, sıkıntıdan arınmış olarak rahatlığa erişir. Bir köyün harap olduğunu, arazi ve ziraat yerlerinin boş kaldığını görse, o köy halkının düşecekleri bela ve musibete işarettir. Bir köyü görmek, dindarlığa işarettir. Bazen köy, karanlık odaya, günah, fesat ve toplumdan ayrı durmaya işarettir. Bir kimse rüyada bir köyün harap olduğunu ve içinde oturanların dağıldığını yahut da köyü sel götürdüğünü ya da köyün yandığını görse ve o köy de bilinen ve tanınan bir köy ise, o köy halkı zulme uğrar. Bazen de bu rüya, çekirge, dolu, afet, bela ve veba gibi şeylere işarettir. Bir kimse bir köyden çıktığını görse, o kimsenin halinin iyi olduğuna işarettir.

Rüyada köy görmek, zulüm ve helaka yorumlanır.

Bir şehirden bir köye geçtiğini gören kimse, güzel bir işe bayağı bir işi tercih eder yahut iyi bir işi yapar, sonradan bu işin kötü olduğunu zannederek pişman olur. Ya da işin doğrusunu bilmeden şer zannettiği hayırlı bir işi yapar.

Bir köyü mamur bir vaziyette görmek, dindarlığa yorumlanır.

Tanınan ve bilinen bir köy, köyün kendisine ve içinde oturanlara işarettir.

Rüyada bir köy görmek, içinizdeki sıkıntıları atıp fe­raha çıkacağınıza, aynı zamanda bir seyahate çıkacağınıza, şehirde oturduğunuz halde bir köyde oturduğunuzu görmek, şeref ve itiba­rınızı yakın zamanda kaybedeceğinize, köyü harap olmuş görmek, kötüdür, fakirlik ve zarar ile yorumlanır. Kendinizin köylü olduğu­nu görmek, halka hayrınız dokunacak hale geleceğinize işarettir.

Rüyada köy görmek, dinde fesada ve noksanlığa işarettir.

Bir kimse, köyden çıktığını görse, bu rüyası, onun halinin iyi olacağına işaret eder. Rüyasında köyden şehre geldiği­ni (naklettiğini, göç ettiğini) görmek, dinde selamete kavuş­maya, zahmet ve meşakkatten kurtulup rahatlığa ermeye ve korkudan kurtulup emniyete eriştiğine işaretle yorum­lanır denilmiştir. Yine bu rüyayı gören kişi, işlerinde hayır ve nimete nail olur, yeni nimetler elde eder denilmiştir. Köy hayatı, zahmet ve meşakkatlidir. Onun için köyden çıkmak, iyiye işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında köyde çalıştığını gören kişinin, rızkı ve geçimi bol olacağına veya olduğuna işarettir. Rüyasında köyün büyüdüğünü görmek, mal ve nimete, büyük hayra ermeye işaretle yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada köyleri ölçtüğünü görmesi, başladığı işinde ve bulunduğu mesleğinde başarılı olduğuna veya olacağına işarettir.

Rüyasında bir köye girdiğini gören kimsenin, eline rızık ve mal geçeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada köy görmek, zulüm ve helâka işârettir.

Bazen rüyada köy görmek, karanlık odaya, bidat, fesat ve cemiyetten çıkmaya işârettir.

Bir kimse rüyada bir köyün harap olduğunu ve içinde oturanların dağıldığını veya köyü sel götürdüğünü ya da köyün yandığını görse ve o köyde bilinen ve tanınan bir köy ise, o köy halkının zulme uğrayacağına işârettir. Bazen de bu rüya, çekirge, dolu, afet, bela ve veba gibi şeylere işârettir.

Mamur bir köyün harap olduğunu, arazi ve ziraat yerlerinin boş kaldığını görmek, o köy halkının düşecekleri bela ve musibete işârettir.

Bir kimsenin rüyada mamur bir köye girdiğini görmesi, bir adamla kavga etmeye işârettir.

Bir köyü mamur bir halde görmek, dindarlığa ve salâha işâret eder. Önceden mamur olan yerleri görmek de, yine dindarlığa ve tövbe etmeye işâret eder.

Rüyada bir köy camiine girdiğini ve orada Allah Teâlâyı zikrettiğini görmek, güzel amellere, cennete ulaştıracak işleri yapmaya ve dinde sıdka işâret eder.

Bir kimsenin rüyada köy imamı görmesi, istek ve arzusunun tahakkuk edeceğine işarettir.

 

Bir yanıt yazın