Rüyada Koşmak

Rüyada koştuğunuzu görmek, iyidir. Aynı za­manda yürüme ve koşma sporuna biraz önem vermeniz gerektiği­ne işaret sayılır. Koşarken birdenbire durduğunuzu görmek, artık hırsınızı terk ederek kanaatkar olmaya karar verdiğinize işaret sayılır. Koşarken düşerseniz çalıştığınız işin yanda kalacağına, yoru­lacağınıza, zahmet ve güçlükle karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyada koşarak bir yerden diğer yere sıçramak, rüya sahibinin kalbini sıkıştıracak ve ıstırap verecek haberleri duymasına yahut arkadaşları ve dostları ile yapılan sohbetlerde sıkışıp daralmasına işarettir.

Rüyada görülen koşmak, değişik şekillerde yorum­lanmıştır. Koşmak rüyası, hırslı olmak, tamahkarlık, ümit, başarıya ulaşmak, yolculuk, haber ve acele etmek (acelecilik) gibi şeylere işaretle yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada kendisinin koştuğunu görmesi, ümidinin olacağına (beklentisinin) gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyasında acele acele koştuğunu görmek, tamahkarlığa, dünya hırsına veya bir sıkıntıya düşmeye işaretle yorum­lanmıştır. Bu rüya, bir yolculuğa çıkmaya, bir yerden baş­ka bir yere gitmeye de yorumlanmıştır.

Rüyasında bir koşu sahası görmek, ferah ve sevince erme­ye, başarılı olmaya işaretle yorumlanır demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada koşarak bir yerden diğer bir yere git­tiğini görmesi, rüya sahibinin sıkıntılı (kendisine sıkıntı ve­recek) bir haber alacağına veya arkadaşlarıyla bulunduğu yerlerde sıkıntıdan daralacağına işaret eder.

Rüyasında uzun bir yolda tek başına koştuğunu gören kimse, kendisini ferahlatacak müjdeli bir haber alarak se­vinir veya sevineceğine işarettir.

Rüyasında bir yarışma için grup halinde koştuğunu gören kimse, arkadaşlarından duyacağı üzücü bir habere işaret­tir şeklinde yorumlanır denmiştir.

Rüyada koşan bir kimseyi görmek, acele gelecek bir habere işârettir.

Rüyada koşarken durduğunu görmek, hırsı terk ederek kanaat ehli olmaya işârettir.

Rüyada yaya veya süvari olarak yavaş yavaş yürüdüğünü görmek, izzet ve şerefe işaret eder.

Riyada toprak üstünde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin eline en yakın zamanda mal geçeceğine işâret eder.

Rüyada kum üzerinde yürüdüğünü görmek ise, müşkül ve çetin bir işe işâret eder.

 

Bir yanıt yazın