Rüyada Kös Görmek

Rüyada kös (büyük davul) görmek, yalan söz ve fena işlere işaretle yorumlanır denmiştir.

Kirmani’nin yorumu: Bir kimsenin rüyada kös (büyük da­vul) çaldığını görmesi, verdiği sözünden dönmesine, batıl (yaramaz) bir işle uğraşmaya işaret eder demiştir. Rüyada kös çalınırken oynadığını (yani kösün-davulun çalınmasıyla oynadığını) görmek musibete (bela ve kazaya) uğramaya işarettir demiştir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Kişinin rüyada kös ve davul çaldığını görmesi, yalan ve uydurma söze işaret ettiğin­den dolayı hayırsız bir rüyadır şeklinde yorumlanır.

Devlet idarecisinin kös ve davul görmesi, onun (idarecinin) adına hayırlı bir rüyadır. Çünkü mızıka ve mehter takımı devlet saltanatının gereklerindendir ve devletin ordusu­nun şevkini ve heyecanını, coşkusunu arttırır şeklinde yo­rumlanır demiştir Ebu Said.

Bir yanıt yazın