Rüyada Korumak

Bir kimsenin rüyada başka birini koruduğunu gör­mesi, iyi bir rüya, hayırlı bir rüya sayılır. Rüya sahibi kim­senin emniyette olduğuna ve düşmanlarından korunmuş olup emin olacağına ve selamette bulunacağına işarettir.

Birisinin kendisini koruduğunu ve etrafında gezindiğini görse, işlerinin güçleşmesine, zahmet çekmeye ve şiddetli hastalığa yorumlanır.

Bu rüya ve zahmet içinde bulunan kimse için kurtuluştur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Korumayı üç cihetle yo­rumlamıştır: Kuvvet, kudret ve zahmet. Korumak bu üç şeyden birine işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyada bir adamın kendisini koruduğunu ve etrafında gezindiğini görmek, işlerinin güçleşmesine, zahmet çekmeye ve şiddetli hastalığa işâret eder.

Şiddet ve zahmet içinde bulunan bir kimsenin rüyada bir başka kimse tarafından korunduğunu görmesi, şiddet ve zahmetten kurtulmaya ve korkudan emin olmaya işâret eder.

Rüyada korunmak veya korumak izzettir. Korunan kimse için dahi, korkudan emin olmaktır.

Rüyada başkasının kendisini koruduğunu görmek, rüya sahibinin zahmete ve sıkıntıya düşmesine işâret eder.

 

Bir yanıt yazın