Rüyada Körük Görmek

Rüyada körük görmek, değişik şekillerde yorumlan­mıştır rüya yorumcularınca. Körükler, değişik amaçlarda kullanıldığı için, yorum farklılıkları belki de bundan ileri geliyor.

Bir kimsenin rüyada demirci körüğü görmesi, iyi sayılır, hayra yorumlanır. Rüyayı gören kimsenin işlerinin kolay­laşmasına, rızka ve menfaate erişmesine işarettir şeklin­de yorumlanır. Demirci körüğü, rızka fayda ve menfaate kavuşmaya ve işlerin kolayca yolunda gitmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada camcıların kullandığı bir körüğü gör­mesi, iyi sayılmaz. Bu rüya, hileye, düzenbazlığa ve kötü­lüğe işaretle yorumlanır.

Rüyada ağaçtan bir körük olduğunu gören kimse, mertebesinden düşer ve mülkü gider.

Rüyada bir körüğe sahip olduğunu gören kimse, memuriyete, veya hayır ve menfaata kavuşur. Körüğün olduğu yerde ateş varsa, ihtiyaçlarını görmeğe ve rızka işarettir. Altın ve gümüş eritmeğe mahsus olan körük Allah’ı birlemeğe, ihlasa ve ibadet için inzivaya çekilmeğe yorumlanır.

Rüyada körük görmeyi (görülen körüğü), sık sık hamile kalan ve tezce (yani çabuk-erken erken)’de dü­şük yapan bir kadına veya çok çabuk kızıp öfkelenen ve da­rılıp küsen bir adama işarettir demişlerdir yorum ustaları.

Rüyasında bir körüğü olduğunu, yani kendisine ait bir kö­rüğü varmış olduğunu görmek, saltanat ve memuriyete ve kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibi, bunlara ehil ve layık biriyse bunlara kavuşur ve kavuşacağına işarettir. Şayet bunlara ehil ve layık değilse rüyayı gören kişi, o zaman rüyasının yorumu şudur: Bir hayra ve menfaate nail olur, hayır ve menfaat göreceğine işarettir.

Ağaçtan yapılmış (ağaç) körük görmek iyi sayılmamıştır. Kişinin rüyada ağaçtan bir körük görmesi, mevki ve ma­kamını kaybeder, mertebesi indirilip düşürülür ve malı mülkü de elinden gider şeklinde yorumlanır.

Rüyada körük görmek, rızık, maişet, işlerin yolunda git­mesi, hastanın şifa bulması ve bir kadının erkek bir çocu­ğa hamile olduğuna işaret eder demişlerdir.

Ateş olmazsızın sadece körük görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve meşakkate işâret eder.

Rüyada altın ve gümüş eritmeye mahsus körüğü görmek, Kelime-i Tevhide, İhlâsa ve ibâdet için inzivaya çekilmeye işârettir.

Bazen rüyada körük görmek, çok hamile kalan ve tez diişükyapan kadına, çabuk kızan ve darılan bir kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen körük, zindan, hapishane ve işkence yapan bir kimsenin mevkiine işârettir.

Yine körük rüyası, fikirleri ihya etmeye, hastanın şifâ bulmasına, rızık ve maişetin yolundan gitmesine ve evli kadının erkek bir çocuğa hamile olduğuna işâret eder.

Bir yanıt yazın