Rüyada Korkaklık Görmek

Rüyada görülen korkaklık, tersiyle yorumlanır. Yani korku halinde olmak, emniyette olmaya, selamete ermeye işarettir. Rüyada korkaklık görmek, haram ka­zançtan ve fenalıklardan sakınmaya veya savaş alanında emir ve yasaklara uymaya işarettir denilmiştir. İnsan rü­yada korktuğu yani, korkaklığı derecesinde emniyet ve se­lamette olur veya olacağına işarettir.

Rüyasında hiçbir sebep yokken çok korktuğunu (korkaklı­ğını) gören kimse, ehil ve layıksa, gerçekten Allah’ın (c.c.) dostu olduğuna işarettir. Yani Cenab-ı Allah’ın sevgisini kazanır. Uyku aleminde korkaklık, korku halinde bulun­mak, hep hayra yorumlanmıştır. Korkmamak bu yapılan yorumun tersidir. Yani, hayır değildir.

Korkmak ile korkaklık sanki eş anlamlı gibi olduğu için yo­rumları aynı ve birbirine benzemekte olduğunu görüyo­ruz. Korkmak, korkaklık halinin bir insanda bulunmasıdır. Korkmak, kişinin kendisinde korkaklık hissinin ve duygu­sunun bulunmasından kaynaklanan bir durum olduğunu biliyoruz demektir. Bu konuda görülen rüyalardaki yorum­lar bunu gösteriyor. Bu sebepten olacak ki, rüya tabiri ve yorumuyla ilgilenen yorumcular, korkmak ve korkaklık rüyalarını tersiyle yorumlamışlardır. Yani, korkaklığın karşıtı (tersi), korkmamak, cesur ve kahraman olmak demektir.

 

Bir yanıt yazın