Rüyada Kömür Görmek

Rüyada ağaç kömürü görmek, üç şekilde yorumlan­mıştır.

Saygı değer bir insanı temsilen yorumlanır.

Haramdan kazanılan mala işaretle yorumlanır.

Gelecek bir rızka işaretle yorumlanır.

Kış gününde görülen kömür, mala işaretle yorumlanır.

Bazen de rüyada görülen kömür, devlet tarafından gelecek rızka işâret eder.

Kişinin rüyada mangal kömürü aldığını ve yaktığını gör­mesi, haramdan gelen bir malının elinden çıkacağına işa­rettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kömürün içerisinde ateş olduğunu görmek, malının zorla elinden alınacağına işarettir denmiştir.

Rüyasında kömürünün yanıp kül olduğunu ve ateşinden yararlanamadığını görmek, faydasız ve yararsız bir işe işa­retle yorumlanır.

Küçük kömür parçalarına ihtiyacı olan bir kimsenin, bü­yük kömür kalıpları görmesi, üzüntü ve kedere yorumla­nır. Büyük kömüre ihtiyacı olan ufak kömür tanecikleri görmesi, malının bozulmasına işaret eder.

Rüyada görülen ağaç kömürü, hürmetli bir kimsedir. Bazı yorumcular, haram maldır, bazıları da devlet tarafından gelecek rızıktır, dediler.

Bir kimse rüyada bir kömürün içinde ateş olduğunu görse, devletin gazabına uğramış ve malı zorla alınmış bir adama yorumlanır.

Kış gününde görülen kömür, mal ile yorumlanır.

Rüyada kömürcüyü görmek, şer, sıkıntı ve yalana işarettir. Kömürcü, gasben halkın malını alan zalim kimselere işarettir. Çünkü ağaç adamdır. Kömür ağaçtan olur.

Rüyada görülen ağaç kömürü, hürmetli bir kimsedir. Bazı tabirciler, haram maldır, bazıları da gelecek rızıktır, derler. Bir kimse rüyada kömürün içinde ateş olduğunu görse, malı zorla alınmış bir adama işarettir. Yanıp kül olmuş ve kendisinden faydalanılamayan kömür, esasen batıl bir işe işarettir. Küçük kömüre ihtiyacı olan kimsenin büyük kömür görmesi, üzüntü, keder, meşakkat ve durumunun güç olmasına işarettir. Kömürün büyüğüne ihtiyacı olan kimsenin ufak kömür görmesi, malın bozulmasına işarettir. Kış gününde görülen kömür, mal ile tabir edilir.

Bir yanıt yazın