Rüyada Kol Görmek

Rüyada kol ile bir şey ölçtüğünüzü görmek, bir yolcu­luğa çıkacağınıza, kolunuzu kırılmış görmek dul veya kız için ev­lenmeye işaret sayılır.

Rüyada görülen kol, bir insana her işinde yardım eden ve yardım edebilecek çağa gelmiş, evladına, akrabasına, gü­vendiği ortağına veya ortaklarına ve hizmetkarlarına işa­retle yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kolunu veya kollarını güzel, etli butlu (etine dolgun) ve semiz olarak görmesi, ona yardım eden ve yardımcısı olan insanların iyi kişiler, sadık (doğru) kişiler olduğuna ve bu nedenle tüm işlerini kolayca hallettiğine veya halledeceğine işarettir.

Rüyada kolları kısa bir kimse görmek, o kimsenin, yiğit ve cömert biri olduğuna ve kendisini beğenmiş biri olduğuna işaret olarak yorumlanır.

Kolunu veya kollarını zayıf, eğri büğrü ve biçimsiz gören kişinin, kendisine yardımcı bildiği ve yardımcı olduklarını sandığı kişinin veya kişilerin, kendisine (rüya sahibine) ihanet ve fenalık düşündüklerine işarettir.

Kolunu veya kollarını iş göremez halde, olduklarını gör­mek, evladının ve yakınlarının (akrabalarının) kendisine (rüya sahibine) yardım edemeyecek durumda olduklarına işaretle yorumlanır.

Rüyada iki kolundan birinin uzun, birinin de kısa olduğu­nu görmek, yardımlarını beklediği iki yardımcıdan birinin yardım edeceğine, birisinin de yardım etmeyeceğine işaret eden bir uyarı rüyasıdır denilmiştir.

Rüyada görülen kollar, rüya sahibinin iki dostu, yakın kardeşi, kemale ermiş çocukları ya da kendi haline uygun ve kendisiyle faydalanacağı ve kendilerine itimat edeceği iki ortağına işâret eder.

Rüyada kolunun işe yaramaz derecede sakat ve zayıf olduğunu veya kısa ve noksan olduğunu görmek, kuvvet ve kudretinde, san’at ve maharetinde, mal ve servetinden noksana ve bütün mahrumiyete işâret eder.

Rüyada kolunun kalın, sinirli, kıllarla bezeli olduğunu görmek, teşebbüs edeceği işlerde ve  muvaffak olmaya işâret eder.

Rüyada görülen güçlü kol, zenginliğe, güvenilir kardeş veya dosta, mesleğinde ilerlemeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada kolunu kuvvetli, sağlam ve metin görmesi, maharet ve san’ata, kudret ve kuvvete, mal ve servete işâret eder…

Erkek için kıllı kol daha hayırlıdır. Kadın için ise iyi sayılmaz.

Rüyada görülen kollar, rüya sahibinin iki dostu, yakın kardeşi, buluğa ermiş çocukları ya da kendi haline uygun ve kendisiyle faydalanacağı iki ortağıdır. Bir kimse rüyada kolları kısa bir adam görse, o adamın yiğit, cömert ve kendisini beğendiğine işarettir.

Rüyada görülen kollar, rüya sahibinin iki dostu, yakın kardeşi, baliğ olmuş çocukları ya da kendi halinde uygun ve kendisiyle faydalanacağı ve kendilerine güveneceği iki ortağıdır.

 

Bir yanıt yazın