Rüyada Koç Görmek

Rüyada koç görmek, şerefli bir adama işarettir. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete sahip olur.

Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse hasta olur veya zindan ve hapse konur. Bazen de koç valiliğe işarettir. Bundan dolayı kendisine bir koç verildiğini gören kimse vali olur. Koçların yünleri maldır.

Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama yorumlanır.

Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete sahip olur. Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına sahip olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kızını alır.

Hasta ise, hastalığından kurtulur. Bir koçu başına ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yarı bir adamın idaresini üzerine alır.

Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine yorumlanır.

Rüyada koç görmek, şeref ve itibarınızın artacağına, bekarsanız evlenmeye, mirasa kavuşacağınıza, hayatınız boyunca girişeceğiniz en güç iş ve vazifeleri kolaylıkla başaracağınıza yorumlanır. Koç öldürmek bütün kaygılardan kurtulacağınıza, zafere ereceğinize işarettir. Koç bulmak, aramak veya size verildiğini görmek, itibarlı ve şerefli bir kişi ile arkadaşlık edeceğinize işaret eder. Yemek için bir koç kestiklerini görmek, hapiste olanın kurtu­lacağına, sıkıntıda olanların ferahlayacaklarına, borçlu olanların borçlarını ödeyeceklerine, hastaların şifa bulacaklarına işarettir.

Rüyada koç görmek, güçlü kuvvetli, cüsseli ve iyi bir in­sanlığı olan saygı değer bir adamı temsil eder. Koç rüyası böyle bir adama işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen koç, müezzine ve çobana da işâret eder.

Bazen de koç, askerin öncüsü ve kumandanıdır.

Rüyasında bir koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli, saygı değer bir adam sayesinde bir servete kavuşur. Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli ve saygı değer bir adamın, işine ve malına sahip olur ve ondan hayra kavu­şur veya işin sonunda o adama varis (mirasçı) olur veyahut o şerefli adamın kızını alır, ona damat olma şerefine erer şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Koç Kesmek

Etini yeme kastı olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseye veya düşmanı öldürmeye işârettir.Harp zamanında etini yeme kastı olmaksızın rüyada bir koçu kestiğini görmek, zafere erişmeye işâret eder.

Rüyada Koçu Boğazladığını Görmek

Bir takım koçların rüyada biryerde boğazlanmış görülmesi, orada harp veya kavga ile birtakım kimselerin öldürülmesine işârettir. Rüyada bir koçu boğazladığını görmek, büyük bir düşmanına galip gelmeye işâret eder.

Rüyada bir koçu boğazladığını ve derişim yüzdüğünü görmek, düşmanın malını almaya işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada bir koçu boğazladığını görmesi, şifâ bulmasına işâret eder.

Bir koçu başına ve omzuna aldığını görmek, iri yarı bir adamın idaresini üzerine almaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etinin taksim edildiğini görmesi büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine işarettir. Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanlarının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malını yer.

Bir koça bindiğini, istediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ettiğini gören kişi, iri yarı, güçlü kuvvetli bir adamı mağlup eder. Ve dilediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kişi o adam’itaati altına alamaz.

Bir kimse kendisine koç başları götürüldüğünü görse, o kimseye düşmanın başları götürülür.

Rüyasında bir koçla mücadele eden kimse, kuvvetli bir adamla münâkaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken de üstün gelir.

Hasta olan bir kimsenin rüyada bir kurban veya eti için koç kestiğini görmesi, Allah Teâlâ’nın o kimseye şifâ vereceğine işârettir.

Ehil bir kimsenin koç boğazladığını görmesi şehre vali olacağına işârettir. Bu sebeple kendisine rüyada bir koç verildiğini gören kişi, bir sene valilik yapar. Koçların miktarı çok olursa  her bir koç bir sene valiliğe işârettir.

Kendisi vali olan kimsenin bu rüyayı göresi koçların adedince bulunduğu vilayette vali olarak kalacağına işâret eder.

Boynuzsuz koç, vazifesinden alınmış veya devlet ve rütbesinden düşmüş zâta veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işârettir.

Bir koçun kendi üzerine sıçradığını gören kimse, düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir.

Kendisini bir koçun boynuzladığını görmek, o kimseye bir eza ve cefa isabet edeceğine yorumlanır.

Riyada dişi bir koyunun koç olduğunu görmek, hanımın hamile kalmayacağına işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görmesi, kuvvet, izzet ve düşman üzerine zafer bulmaya işâret eder.

Koç Boynuzu Görmek

Bir koçun iki boynuzunu veya bir boynuzunu kırdığını gö­ren kimse, bu sözü geçen güç sahibi adamın kuvvet ve menfaatim kırar veya onu yener (mağlup eder) şeklinde yo­rumlanır.

Rüyasında koçunun boynuzlarını uzamış ve büyümüş ol­duğunu görmek, rüyayı gören kişinin, iyi bir insan olduğu­na işaretle yorumlanır. Kendisini bir koçun boynuzladığını gören kimseye bir eza ve cefa isabet eder. Rüyada bir koçun boynuzlarını veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretini kırar. Bir kimse rüyada bir koçboynuzu aldığım görse, yüksek ve muteber bir adam, bir husustan kendisini meneder.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında bir koç bulduğunu veya kendisine bir koç hediye verildiğini görmek, şerefli ve kuvvet sahibi iyi bir adamla arkadaş olmaya işarettir.

Rüyasında bir koçun öldüğünü görmek, kuvvet ve güç sahi­bi büyük bir adamın öleceğine işarettir. Rüyada bir koçun kesilerek etinin dağıtıldığını görmek, büyük bir adamın ölü­müne ve malının varisleri arasında bölünüp dağılacağına işarettir şeklinde yorumlanır demiştir Kirmani.

Rüyasında evinde yüzülmüş bir koç olduğunu gören kimse­nin, akrabasından veya ev halkından birinin vefat edece­ğine işarettir. Rüyasında bir koçu pişirdiğini görmek, rüya sahibinin hasta olacağına veya hükümet tarafından bir cezaya uğratılacağına işarettir denilmiştir.

Rüyasında kendisine bir koç verildiğini gören kişi, bir hayır ve menfaate kavuşur şeklinde yorumlanır.

Koçların yünleri, mala işâret eder.

Rüyada koçun yününü aldığını gören kişi, şerefli bir adam tarafından servete sahip olur.

Rüyada koçun kuyruğunu aldığını gören kişi, şerefli birinin işine ve parasına sahip olur ve ondan hayra erişir ya da işin sonunda o adama varis oluı ya da o adamın kızını alır.

 

Bir yanıt yazın