Rüyada Kız Görmek

Rüyada kız görmek rütbeliler için güçlüktür.

Bir kimse bekar bir kıza rastladığını görse bir mülke sahip olur veya ticareti gelişir.

Görünen kız çirkin ise haram mala veya gam ve kedere işaret sayılır. Tüccar için çok kazanca, işsiz için iş bulmaya, fakir için refaha, hapiste olan için hürriyetine ka­vuşmaya, hasta için şifa bulmaya, üzgün olanlar için refah ve se­vince, borçlu için borcunu ödemeye yorumlanır.

Karısının bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, muradınızın olacağına hayır ve menfaat temin edeceğinize işarettir. Bir kız çocuğunun size güldü­ğünü görmek herkes tarafından iltifat ve itibar göreceğinize işaret­tir. Kız çocuğunun ağladığını görmek, hayırlı bir haber ve umma­dığınız bir yerden elinize para geçerek sevineceğinize işarettir. Küçük kız çocuğunun kundakta iken konuştuğunu görmek, işleri­nizde herkesi kıskandıracak derecede ilerlemeler olacağına işaret­tir. Çocuğun hasta olduğunu görmek, zarara maruz kalacağınıza işaret sayılır. Hasta küçük çocuğunun iyi olduğunu görmek, zarar­dan ve ziyandan kurtulacağınıza, elinizden çıkmış olan mal ve pa­ranın yeniden size geleceğine yorumlanır.

Rüyada kız görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazı yorumcular, bekar bir kız görmeyi, güçlüğe, gam, keder ve sıkıntıya yorumlamışlardır.

Bu rüyayı tabir edecek, yorumlayacak olan kimse, diğer rüyalarda olduğu gibi, bu rü­yanın (kız görme rüyasının) yorumunda da, rüya sahibinin (rüyayı gören kişinin) durumu göz önünde bulundurmalıdır, bulundurması gerekir. Mecbur olmadıkça, rüyayı şerre (kötü­ye) yorumlamamalıdır. Çünkü rüya (veya rüyalar) umumiyet­le (genellikle) tabir edildiği (yorumlandığı) gibi çıkar… uyarısı­nı yapmışlardır.

Bazen rüyada bekâr kız görmek, bineğe, menfaatli araziye, yeni yazılmış mektuba ve serkeş hayvana işâret eder.

Bazen de rüyada bekâr kız görmek, gam ve kedere ve imkânların güçlenmesine işârettir.

Rüyada bekâr bir kıza rastladığını görmek, bir mülke mâlik olmaya ve ticarette kazanca işâret eder.

Genç Kız Görmek

Rüyada örtülü genç kız görmek, gizli sevince işarettir.

Açık genç kız görmek, açık sevinç ve iyiliğe işaret eder.

Ölüp de dirilen genç kız görmek, kuvvete veya kederden sonra sevince ve ferahlığa ermeye işaretle tabir edilmiştir.

Rüyada genç kızlar görmek, hayır ve menfaatle yorum­lanır. Genç ve güzel bir kızla konuşmak, gülüşmek, sevişmek ha­yatta saadete kavuşmaya, bol rızka, mal ve servet sahibi olmaya işaret eder.

Bir kimsenin rüyada genç bir kızı gördüğünü ve öptüğünü görmesi, bu rüyayı gören kimsenin dünyaya fazla bağla­nacağına, dünyalığa fazlaca meyledeceğine işaret eder. Genç bir kızın sizi öpmesi dünya nimetlerinden faz­lasıyla faydalanacağınıza işarettir.

Rüyasında bir genç kızın gelip kendisini öptüğünü (yani genç bir kız tarafından öpüldüğünü) görmek, rüya sahibinin, kıs­metinin açık olduğuna, işlerinin yolunda gittiğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada genç bir kızı tutmak, yakalamak istediği halde yakalayamadığını görmesi, arzusuna kavuşmak iste­diği halde kavuşamayacağına mesela (zengin olmayı arzu et­tiği halde zengin olamayacağına) veya olamadığına işarettir.

Rüyasında genç bir kızın kendisine (rüya sahibine) bütün güzelliğiyle görünerek meyletmesine karşılık, ona (kıza) il­tifat etmediğini kıza yüz vermediğini görmek, rüya sahibi­nin dünyaya ve dünya nimetlerine karşı kayıtsız kaldığına (çok önem vermediğine), yani dünyaya tapar gibi bir davra­nış içinde olmadığına işarettir.

 

 

Bir yanıt yazın