Rüyada Kitap Görmek

Rüyada kitap görmek, kuvvettir. Bundan dolayı elinde bir kitap bulunduğunu gören kimse, kuvvete erişir.

Kitap eğer açıksa yaygın bir haber, kapalı ise, gizli bir haberdir, eğer kitap erkek çocuk elinde olursa, müjdedir. Kadın elinde olursa, sevinçli bir iş beklemektir. Kitap açık, kadın örtülü ise, rüya sahibine sakınmasıyla emrettiği bir haberdir.

Eğer rüyayı gören azap ve sıkıntı içinde ise, kurtulacağına yorumlanır. Eğer rüyayı gören bir şeyden dolayı üzüntülü ise veya vatanında değilse, onun işinin kolaylaşacağına ve çabucak ailesine döneceğine yorulur.

Bazı yorumcular, rüyada mühürlü bir mektup gören kimse, bir hayra ve büyük bir rütbeye veya memuriyete kavuşur. Ona yakın ve uzak olanlar ona itaat eder. Eğer bu rüyayı gören bir kadınla evlenmek istiyorsa, onunla evlenir. Mektubun mühürlü olması, işi araştırmaktır, dediler.

Bir kimse rüyada gökten kendisine bir kitap indiğini görse, o kimsenin o kitaptan anlayışı veya onun gökten indiğinden hatırına gelen şeyle yorumlanır. Eğer ondan anladığı veya hatırına gelen şey hayırsa hayırla, şerse, şer ile yorumlanır.

Bazen kitap kişinin kendisiyle iyi anlaşan arkadaşına, bazen de üzüntü ve kederden kurtulmaya ve hastalıktan iyileşmeye işarettir.

Rüyada kitapçıyı görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, müşkil şeyleri halletmeye ve garip haberlere ve vakıf olmaya, bekarları evlendirmeye, günahkar bir kimsenin, tevbe etmesine işarettir.

Rüyada kitap görmek, kuvvet ve kudrete işaret eder. Bu nedenle rüyasında elinde bir kitabın bulunduğunu gören kişi, kuvvete, güce ve izzete kavuşur denilmiştir.

Rüyasında bir çocuk elinde kitap görmek, müjdeye işarettir. Hizmetçi elinde bir kitap görmek, yine müjdeli bir habere işarettir.

Rüyada bir kadın elinde kitap görmek, sevindirici bir işi beklemeye işarettir.

Kimin elinde görülürse görülsün, kitap sevinçli habere ve güzel gelişmelere işâret eder.

Kitabı Sağ Tarafta Görmek

Azap ve sıkıntı içinde olan bir kimsenin rüyada bir kitabı sağ elde yahut sağ tarafında görmesi, azap ve sıkıntısından kurtulacağına işârettir.

Kendisiyle bir kimse arasında münakaşa ve düşmanlık veya karışık bir işi bulunan, kitabı sağ tarafında görse, o kimsenin delil ve şahit getireceğine işarettir.

Üzüntülü ya da vatanından uzakta olan bir kimsenin rüyada bir kitabı sağ elde yahut sağ tarafında görmesi, işinin kolaylaşacağına, üzüntüsünden kurtulacağına ve hızlı bir şekilde ailesine döneceğine işârettir.

Bir kimsenin elinden sağ elle bir kitap almak, o kimseden yahut onun seviyesinde birinden sevince vesile olacak bir şey almaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sağ tarafında bir kitap görmesi, bol­luk, ucuzluk içinde geçecek bir yıla işarettir.

Kitabı Sol Tarafında Görmek

Kitabı sol tarafında görmek, rüya sahibi, yaptığı işten pişmanlık duya­rak kedere düşeceğine işarettir.

Kişinin rüyada elinde dürülü bir kitap görmesi, ecelinin gel­diğine ve ömrünün bitmiş olduğuna, yani fani hayat def­terinin dürülmüş olacağına işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Bir kimsenin rüyada kutsal kitabı (Kur’an-ı Kerim’i) görmesi, yedi cihetle yani yedi hususa işaretle yorumlanır.

İlim ile,

Hikmet ile,

Emanete işaretle,

Helal rızka işaretle,

Hüküm ile,

Kuvvete işaretle,

Mirasa işaretle,

Bir kimsenin rüyada tefsir kitabı görmesi, işlerinin yoluna gireceğine işarettir.

Kitap Okuduğunu Görmek

Kelime-i Tevhit ve ahlakla ilgili kitap okuduğunu gören kişi, güzel konuşur, iyi işlerde bulunur, ahireti talep eder, dünya da günah işlemekten çekinir ve günahlardan uzak olur şeklinde yorumlanır.

Tefsir kitabı okunduğunu gören kişi, sıkıntılarından kurtulur ve kurtulacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada fıkıh kitabı görmesi, onun hayırlı yolu seçeceğine işarettir. Fıkıh kitabını okuduğunu gören kişi, Allah’ın emirlerini yerine getirir, onlara uyar ve günahlar­dan sakınır şeklinde yorumlanır.

Rüyasında dua ve hutbe kitabı görüp okuyan kimsenin, duası kabul olacağına ve muradına ereceğine işarettir.

Rüyada kitap görmek, çalışkan ve kuvvete, kitap okuduğunuzu görmek, işlerinizde iyiye doğru mutlak bir değişme olacağına işarettir. Tefsir kitap görmek veya okumak işlerinizin yolunda ve düzeninde gideceğine, keder ve endişelerden kurtula­cağınıza işaret eder.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Bir kimsenin rüyada içlerinde ne olduğunu, ne gibi konuları içine aldığını bilmediği ciltli ve ciltsiz kitap görmesi, hayır ve menfaate işaret eder.

Rüyada kitap yakmak ve yırtmak, yani kitabı yaktığını veya yırttığını görmek, iyi değildir. Hayırla yorumlanmaz de­miştir İbn-i Kesir.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bir kitap yazdığını görmesi, servete ve bir mirasa konacağına işarettir.

Rüyasında Hadis-i şerif kitabı okuduğunu görmek, hayır ve şerefe ermeye işarettir.

Rüyasında kitap ciltlediğini görmek, işlerini sağlama bağla­maya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada roman kitabı okuduğunu görmesi, heveslerine uyduğuna ve hayatını boş şeylerle uğra­şarak geçirdiğine işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Kişinin rüyada kitap görmesi, güç ve kuvvete, kendisiyle iyi anlaşılan dost ve arkadaşa, üzüntü ve kederden kurtulmaya, kalbi ve bedeni hastalıklardan kurtulmaya, aydınlık kafaya, bilgi ve hikmete işâret eder.

Koku sürünmüş güzel bir kadının kitap görmesi, kendisine övgü bulunan bir habere işâret eder.

Bir kişi rüyasında gökten kendisine bir kitap indiğini görürse, o kişinin o kitaptan anladığı ya da hatırladığı şey hayırsa, iyiye; şerse, kötülüğe işârettir.

Elinde Kur’ân-ı Kerim yahut arapça bir kitap bulunan kimse, eğer inançsız ise, üzüntü ve kederle birlikte rezil olmaya; bu tür bir kitap Müslüman kimsenin elinde bulunsa ya da o Müslüman bu tür bir kitabı okusa hayır ve iyiliğe, sevinç ve istikamet düzgünlüğe işârettir.

Rüyada, içinde ne olduğu bilinmeyen ciltli bir kitap görmek, iş ve sanatında hile yapmaya, gizli yapılan alışverişe veya yaşından dolayı ayıplanan bir kadına işârettir.

Elinde Farsça bir kitap bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder isabet eder.

Dört İlâhî kitaptan ayrı olarak gönderilen Suhufları görmek, ilme, hidayete, doğru haberlere, şahitliğe ve kendilerine uyularak hidayete erişilen imamlara işâret eder.

 

Bir yanıt yazın