Rüyada Kısrak Görmek

Rüyada görülen kısrak, şerefli bir kadına işarettir. Eğer kısrağa binse, o kimse bir kadın hakkında bir kötülük işler. Rüyada görülen kısrak, şerefli bir kadına işarettir. Eğer kısrağa binerse, o kimse bir kadın hakkında bir kötülük işler. Üzerine semer vurulacak cinsten olan kısrak, bir kadına veya bir emlake yorulur.

Bir kimse kısrağını terk ettiğini yahut ondan indiğini görse, o kimsenin ölümü veya hanımından boşanması ya da evinden ve emlakinden çıkması yorumlanır.

Kısrağın doğurduğunu ve doğurmasının yakın olduğunu görmesi, geçiminin yerinde olduğuna ve malın fazlalığına yorumlanır. Kısrağının sütünü içtiğini gören kimse, devlet tarafından hayırlı bir mala sahip olur.

Rüyada görülen kısrak, kadına işaretle yorumlanır. Bazıları, zengin bir kadına, zevceye (hanım eşe) ve asaletli (soylu) kadına işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyada görülen kır veya alaca renkli kısrak, güzel, soylu kadına işarettir.

Sarı kısrak görmek, mahzun ve dertli kadın veya zevceye işarettir.

Kısrağın gemini çıkardığını görmek, hanımını boşamaya işarettir.

Bekar bir kimsenin rüyada kısrağa bindiğini veya bir kıs­rağı olduğunu veyahut bir kısrak aldığını görmesi, onun asaletli mükemmel bir kadın (kız)la evleneceğine işaret olarak yorumlanmıştır. O kişinin bindiği kısrak eğer siyah renginde ise, evlendiği veya evleneceği hanım (kadın), zen­gin ve soylu (asaletli) bir kadın (kız)’dır. Bu kısrak, alaca (si­yah ile beyaz) veya kır renkli ise, evleneceği kadının güzelli­ği de söz konusudur yani güzel bir kadındır. Doru renginde bir kısrak ise, kadın hem dindar, hem de sülalesinin (akra­balarının) en saygını, başkanı durumundadır denilmiştir.

Rüyada kısrağının öldüğünü veya çalındığını ya da zayi olduğunu görmek, o kişinin hanımı ile arasında meydana gelecek bir hadiseye işaret eder.

 

Bir yanıt yazın