Rüyada Kırmak ve Kırılmak

Bir kimsenin rüyada bir şeyin ve her­hangi bir şeyin, ne olursa olsun, kırıldığını görmesi, zarara işaret eder. Başka bir yoruma göre ise, ölüme işaret eder.

Kişinin rüyada elinde tuttuğu bir ipin bağlı olduğu şeyin kop­tuğunu (kırıldığını) görmesi, rüya sahibinin işlerinin bozul­masına, ümitlerinin boşa çıkacağına işarettir demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada elindeki teşbihinin ipinin kırıldığını (koptuğunu) görmesi, onun (rüya sahibinin) ecelinin yaklaş­tığına veya işlerinin tamamen bozulup dağıldığına, her şeyinin alt üst olduğuna veya olacağına işarettir.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Bir kimsenin rüyada kendisine ait bir eşyanın kırıldığını görmesi, bu kimsenin, bir zarara uğ­rayacağına, rüya sahibine bir zarar ziyan geleceğine işa­rettir demiştir.

Kişinin rüyada bir şeyi kendisinin kırdığını görmesi, o kişinin (rüyayı görenin) başka bir kişiye zarar vereceğine işarettir.

Rüyasında bir azasının (organının) kırıldığını görmek, o or­ganının yorumda (tabir edilirken) temsil ettiği yakınının ölümüne işarettir. (İnsan organlarının temsil ettiği yakın ak­rabaları vardır.) Kendi bölümünde (insanın organlarının yoru­mu bölümünde) geçtiği üzere, insan vücudunda bulunan azaların temsil ettiği yakınları vardır. Oraya bakılabilir.

Genelde hoş görülmeyen bir şeyi veya herhangi bir müzik aletini kırmak veya kırıldığını görmek, hayırdır.

Rüyada ucundan tutup çektiği bir ipin bağlı olduğu şeyin koptuğunu görmek, işlerinin bozulmasına, ümidinin boşa çıkmasına; tespihinin ipinin koptuğunu görmek, ecelinin yaklaştığına, yahut işlerinin dağılıp her şeyin alt üst olacağına işarettir.

Bir yanıt yazın