Rüyada Kına Görmek

Ziynet eşyasına, mal ve yeteneğe işarettir. Kına ve boya kadınlar için sevinç, ferahlık ve güzel elbiseye, kadının eline kına yakması kocasından göreceği iyiliğe, kınanın tutmadığını görmesi kocasının sevgisini açığa vurmamasına, ele yaktığı kınanın nakışlarının bozularak karıştığını görmek çocuklar yüzünden sıkıntıya düşmeye işarettir. Erkeğin elinin üzerine nakışlı olarak kına yakması iş ve sanatında şöhret bulmaya, avuç içini kınalaması mala, sevinç ve ferahlamaya işarettir.

El ve ayaklarına kına koyduğunu gören, hileci olur. Kına yaktığını fakat tutmadığını görmek, halka göre meşhur olan yani bilinen malını saklamaktır. Kınanın tuttuğunu görmek, ayıplarının gizli kalacağına işaret eder.

Saç ve sakalını çamurla ve ona benzer şeylerle boyadığını gören, halini olmayacak mazeretlerle örtmeğe çalışır. Rüyada kına kişinin yapacağı işteki kabiliyetidir. Kına mal ve ziynete işarettir.

Rüyada kına kişinin yapacağı işteki yeteneğidir, kına mal ve ailedeki zinete de yorulur.

Rüyada kınacıyı görmek, müjde ve sevince, merhamet ve şef- katlılığa işarettir.

Rüyada kına görmek, mal ve menfaate yorumlanır. Elinize kına yaktığınızı görmek, işlerinizin iyi gideceğine, malını­zın artacağına ve sıhhatinizin düzeleceğine, layık iseniz yüksek bir makama geçeceğinize işaret eder. Bu rüyayı gören kadın ise daha hayırlıdır. Rüyada kına satan birini görmek, müjdeli, hayırlı ve se­vinçli bir haber alacağınıza işarettir.

Rüyada kına görmek, değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyada bir kap içinde kına görmesi, eline ge­çecek bir mala veya sevinçli, müjdeli bir haber alacağına işarettir demişlerdir.

Kişinin rüyada kına otu yaprağı görmesi, (rüyayı görenin) mal ve menfaate ermesine işarettir denilmiştir.

Rüyada kına görmek, mal ve menfaat elde etmeye işarettir.

Rüyasında kına koyduğunu görmek, kuvvet ve kudrete, derecesinin yükseleceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kadının rüyada ellerine kına koyduğunu (yaktığını) gör­mesi, kocasından gelecek bir hayra işaret eder. Şayet elle­rine yaktığı kınanın tutmadığını görse, kocası tarafından şiddetli bir sevgi ile sevildiğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada başına kına yaktığını ve kınanın tut­tuğunu görmesi, Cenab-ı Allah tarafından o kimsenin ayıplarının örtüleceğine ve rüya sahibi o kimsenin günah­larının affedileceğine işarettir. Şayet kınanın tutmadığı görülürse, o zaman yorum, rüya sahibinin gizlediği ve kimsenin bilmediği ayıplarının ortaya çıkacağına işarettir.

Bir erkeğin ellerine kına yaktığını görmesi, çok çok zikir ve teşbih edeceğine işarettir. Sakalına kına yaktığını gören kimse, huzurlu bir yaşam sürdüreceğine ve uzun ömürlü olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada görülen kına ve boya, kadınlar için sevinç, ferahlık ve güzel elbiseye işâret eder.

Rüyada kına ve boya görmek, durumunu gizlemeye, amelleri gizli yapmaya da yorumlanır.

Erkeğin elinin üzerine nakışlı olarak kına yakması, iş ve sanatında şöhret bulmaya yahut zillete düşmeye; avuç içini kınalaması, mala, sevinç ve ferahlamaya işârettir.

Saçları ağaran bir kimsenin başına kına yakması, gücünün artmasına, derecesininyük- selmeşine işârettir.

Saçları kınalamak, kadın için sevinç ve mutluluğa; erkek için makam ve maddi imkana işârettir.

El ve ayakların kınası, kişinin durumuna uygun düşen eve. mal ve dünyalığa işârettir.

Parmakların kınalanması ya da boyanması, Allah’ı (c.c.) çokça zikretmeye, tesbihata; parmak uçlarının kınalı görünmesi, üzüm ve hurma mevsiminin gelmesine işârettir.

 

Bir yanıt yazın