Rüyada Kıl Görmek: Uzun Kıl, Vücudunda Kıl Görmek

Rüyada kıl görmek, mala ve uzun ömre işaret eder.

Rüyasında kendi vücudunda kıllar (tüyler) bittiğini görse, zenginleşeceğine ve mevkice yükseleceğine işaret eder.

Rüyada kıl görmek, çok mal ve uzun ömürle, bol rızık ve bol kazanca işaretle yorumlanır.

Rüyada Göğsünde Kıl Görmek

Rüyayı gören kişinin uzun bir süre yalnız kalacağına, çok istediği bir hayalinin gerçekleşeceğine, eğitim sektöründe iyi bir iş bulacağına, anne babasının hayır duasını alacağına, kendi maddi gücünü elde ederek kimseye muhtaç yaşamayacağına, büyük bir borcun altına gireceğine ancak bu zor günleri atlatarak  güzel günler göreceğine, sağlıklı ve mutlu bir hayat süreceğine delalet eder.

Rüyada Vücudunda Kıl Görmek

Rüyada vücudunda kıl gören kişinin uzun bir ömür yaşayacağına, dünyalığa ve büyük bir mal varlığına kavuşacağına delalet eder. Ayrıca rahat ve mutlu bir yaşam süreceğine ve iyi bir iş teklifi alacağına da işaret eder.

Rüyada Koltuk Altı Kılı Görmek

Rüyada koltuk altı kılı görmek hayra yorulur. Rüya sahibi için oluşacak olan iş fırsatlarına, maddi olarak büyük bir rahatlığa kavuşarak statüsünün yükseleceğine ve daha çok kazanç elde edeceğine delalet eder. Diğer yandan uzun bir süredir beklenilen ve özlemi çekilen bir aşkın dolu dizgin yaşanacağına ve şanslı bir döneme girileceğine de işaret eder. Bu rüyanın olumsuz yorumlanması ise rüya sahibinin karşılaşılan bazı durumlar yüzünden yakın çevresindeki biri tarafından düşman olarak görüleceği şeklindedir. Rüya sahibinin yaptığı hatayı düzeltmesi için yapılan bir uyarıdır. Rüyayı gören kişi gönül almayı bilmelidir.

Rüyada Avret Kılı Görmek

Bu rüya pek çok farklı şekilde yorumlanır. Hem mutluluk, bolluk, bereket, sağlık, güzellik, zenginlik nimet ve hayır anlamlarına gelir hem de şanssızlık, uğursuzluk ve melanet olarak tabir edilir. Rüyasında avret kılı gören kişinin başına çok büyük bir bela açılacağına, maddi darlığa düşeceğine, çaresi olmayan hastalıklara yakalanacağına ve yataklara düşeceğine delalet eder.

Rüyada Kolda Kıl Görmek

Rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılı günleri atlatacağına ve mutlu ve uzun bir ömür süreceğine, şansının ve bahtının açık olacağına, ruhsal bir hastalık ile boğuşacağına ve yanında kimsenin olmayacağına, içindeki iyi ve güzel duyguları yok ederek kötü bir insan haline geleceğine, emek verdiği işlerin hep boşa bir çaba olduğuna, üst üste bir çok yenilgi yaşayıp başarısızlık korkusuna yakalanacağına ancak pes etmeyeceğine delalet eder.

Rüyada Beyaz Kıl Görmek

Bu rüya hayırlı anlamda yorumlanır. Rüya sahibi rüyasında beyaz kıl görürse bu onun kendi işinin başına geçeceğine, kazancının çoğalarak mal varlığının artacağına, içinde bulunduğu çıkmazsan sorunsuz bir şekilde çıkacağına ve tüm sıkıntılarının son bulacağına, mutlu eden olaylar yaşayacağına, peş peşe bir çok başarı elde edeceğine ve elinin bollaşacağına delalet eder. Ancak diğer yandan attığı her adımı dikkatli atması gerektiği, zor dönemler geçirerek büyük kayıplar ve üzüntüler yaşayacağı, ve iş bulmak için uzun süre mücadele edeceği gibi anlamlara da gelir.

Rüyada Yerde Kıl Görmek

Bu rüya olumsuz anlamlara gelir. Hayra yorulmaz. Rüyasında yerde kıl gören kişinin hayatını kötü anlamda etkileyecek kötü bir haber ile sarsılacağına, sorunların giderek daha da artacağına ve mutsuzluğun yakasını bırakmayacağına delalet eder. Bu sorunlar yüzünden ruhsal  bir bunalım yaşayacağına ve kendini çok çaresiz yalnız ve karamsar hissedeceğine işaret eder.

Rüyada Yüzde Kıl Görmek

Bu rüya farklı şekillerde yorumlanır. Eğer rüya sahibinin yüzde gördüğü kıl kaş, bıyık, kirpik ya da sakal bölgesindeyse bu rüya erkekler için hayra yorulacak bir rüyadır. Çünkü rüya sahibinin peygamber efendimizin yolunu takip ettiğine ve hareketlerini de iyi huylu olmak adına yaptığına delalet eder. Eğer görülen kıl sadece bıyık ise rüya sahibinin itibar sahibi yüksek mevkiden biri ile evleneceğine ve bu kişinin yaşı büyük olgun biri olacağına delalet eder.

Rüyada Kıl Koparmak

Rüya sahibi eğer devlet işinde çalışıyorsa yüksek bir makama atanacağına, çevresinde varlıklı ve zengin kişiler olduğuna, delalet eder. Ayrıca rüyasında kıl kopardığını gören kişi ünlü olur. Bu rüyayı ören kişinin bir ömür sağlığı yerinde olacağına ve hiç bir kötü hastalığa yakalanmayacağına işarettir. Bu rüya farklı şekillerde yorumlansa da genel olarak bolluk,  bereket ve mutlu bir yaşamı simgelediği için hayra yorulur. Bu rüya ile ilgili yapılabilecek tek olumsuz yorum ise rüyasında kıl koparan kişinin itibarını ve saygınlığını yitirerek toplum nezdinde aşağılanacağı şeklindedir.

Rüyada Siyah Kıl Görmek

Rüyasında siyah kıl gören kişinin sansının açılacağına, isminin saygınlık kazanacağına ancak sağlığının giderek bozulacağına, çıkarcı kişilerle ortak iş yapacağına, yapılan tövbelerin yerini bulacağına, adının lekelenerek herkes tarafından hor görüleceğine yani rüya sahibinin zor ve sıkıntılı bir dönemden geçeceğine delalettir.

Yorumcuların çoğunluğu, vücut kıllarını genellikle mala işaret olarak yorumlamışlardır. Burun deliklerinde ve kulaklarda görülen kıllar, fazla (aşırı) derecede uzun olmaması şartıyla iyiye ve hayra işaret eder demişlerdir. Yok edilme­si uygun olmayan kılları, tıraşlayarak veya yolarak kopar­mak iyi sayılmamıştır yorumcular tarafından.

Kişinin rüyada kıl çıkması adet olmayan bir yerinde kıl çıktığını görmesi, iyi değildir. Bu rüya, işten çıkarılmak ve­ya itibardan düşmek, saygınlığını yitirmek gibi şeylere yo­rumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre, vücudun kıl bitmeyen yerlerinde kıl çıktığını görmek, rüya sahibinin, borçlanacağına fakat, Cenab-ı Allah’ın yardımıyla borcunu ödeyeceğine de işarettir.

Kişinin rüyada koltuk altlarındaki ve kasıktaki kılları (tüy­leri)’ni tıraş ettiğini (giderdiğini) görmesi, onun dindarlığına işarettir denilmiştir. Başka bir yoruma göre, koltuk altını tıraş ettiğini görmek, muradına ermeye, arzusuna kavuş­maya işarettir. Koltuk altı kıllarını yolduğunu görmek ise, daha iyi bir yoruma işaret eder. Bu kılların uzadığını gör­mek, iyi değildir. Dinin çirkin (mekruh) gördüğü bir işi yap­maya işaret eder denilmiştir. Kasık tüylerinin uzamış ol­duğunu görmek ise, musibete, gelecek bir zarar ziyana işaret eder. Rüyasında kasık tüylerini yolduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya, para cezası vermeye veya malını israf ederek gereksiz yere sarf eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada gövdesinde veya herhangi bir yerinde kıl bittiğini görmesi, malın artmasına, rızkın genişliğine, mevki ve itibarın yüksekliğine işaret eder.

Göğsünde ve arkasında kıllar bulunduğunu görmek, itibarını düşürecek bir harekette bulunmaya işarettir.

Vücut kıllarının örülecek kadar uzadığını görmek, ticaretten ve kazançtan mal edineceğine işaret eder.

Rüyada sakalının kılını uzamış görmek, halk arasında mevkiinin ve itibarının artmasına işaret eder.

Yine rüyada sakalındaki tüylerin bembeyaz hale geldiğini görmek, dinde kuvvete, sözünde doğruluğa ve amellerde devama işarettir.

Rüyada, vücudun kıl bitmeyen bir yerinde kıl bitmiş görülmesi, makam ve mevkiin yüceliğine ve rızka işaret eder.

Bazen de vücudun kıl bitmeyen bir yerinde kıl bitmiş görülmesi, borca girmeye ve sonra bu borçlarını ödeyeceğine işaret eder.

Rüyada görülen hayvan kılları, rızık ve mala işaret eder.

 

Bir yanıt yazın