Rüyada Kevser Suresi Görmek

Rüyasında bu mübarek sureyi okuduğunu ve­ya dinlediğini gören kimse, düşmanlarına galip (üstün) ge­lir, dünyevi ve uhrevi cihetten (yönden) sevince erer, hayır ve hasenat yapan bir hayır ehli olur, bela ve musibetlere sabrederek sevap kazanır. Böylece dünya ve ahiret saadet ve mutluluğuna kavuşmuş olur şeklinde yorumlanmıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında Kevser suresini okuyan ve okuduğunu gören kimse, mal ve nimetlere kavuşur. Fa­kat, çocuğu ya hiç olmaz veya az sayıda çocuğu olur ve ola­cağına işaret olarak yorumlamıştır İbn-i Kesir hazretleri.

Kirmani’nin yorumu:

Bu mübarek sure-i şerifeyi, rüyasında gören kimse, büyüklerden nimet elde eder (nimete erer), düşmanlarına üstün gelerek sevap kazanır şeklinde yo­rumlamıştır.

Rüyada Kevser Sûresi’ni görenin mal ve nîmeti çok olur, büyük değere ulaşır, ancak çocuğu olmayabilir.

Rüyada Kevser Sûresi’ni veya ondan bir âyet okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginliğe ve her iki âlemde de çok hayır ve iyiliğe nâil olmaya, ona gelecek bir musibetten dolayı Allah katındaki sevaba nâil olmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın