Rüyada Kestane Görmek

Rüyada kestane görmek, değişik şekillerde yorum­lanmıştır. Kestane rüyası, sağlıklı olmaya, rızık elde etme­ye, cimri bir adamdan mal ve para almaya, yabancı mem­leketlerden mal almaya ve ticarette bulunmaya gibi şeyle­re işaretle yorumlanmıştır.

Bazı yorumcular, kestane görmeyi, zahmet ve meşakkatle, güçlük çekerek kazanılan mala işaretle, bazıları da, salih (iyi) kimselere, vücud sağlığı ve uzun bir yolculuk yapma­ya işaretle yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyasında kestane yediğini görmesi, hayırlı (helal) bir rızka, maişet geçimine kavuşmasına ve sağlıklı olmasına (hasta ise, şifaya ermesine) işaretle yorumlanır de­mişlerdir. Bazıları da bu rüyayı (kestane yemeyi), yabancı memleketlerden ticaretle (ithalat ve ihracatla) kazanılacak ve elde edilecek mal ve paraya işaretle yorumlamışlardır.

Rüyasında kestane görmek, cimri bir adamdan mal alma­ya ve menfaat elde edip istifade etmeye işaret eder.

Bazıları da, rüyada kestane görmeyi, zahmet ve meşak­katle, zorluklar içinde çalışarak kazanılan mal ve servete işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada kestane yemek veya kestane ağacı gör­mek, çok önemli bir kişinin evinizi ziyaret edeceğine, cimri bir adamdan para almaya,zahmetli kazanca, yabancı memleketten mal ve ticarete işaret eder.

Rüyada kestane görmek, güçlük ve zahmetle kazanılan mala işaret eder.

Bazen kestane görmek, sıhhat ve afyete ve hayırlı rızka işaret eder.

Bazen de kestane rüyası, cimri bir kimseden mal almaya işarettir.

Yine rüyada görülen kestane, sâlih kimselere işaret eder;

Bazen kestane ağacı, uzun zamana, ibadete, zahmet ve yolculuğa işaret eder.

 

Bir yanıt yazın