Rüyada Kese Görmek

Rüyada görülen kese, değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazı yorumcular, rüyada kese görmeyi, insan vücuduna (bedenine) işaret olarak yorumlamışlardır. Buna göre, rüyasında boş kese veya kesesinin boş olduğunu görmek, rüya sahibinin ölümüne (öleceğine, ecelinin yaklaşmış olduğuna) işarettir demişlerdir.

Bazı yorumculara göre ise, rüyada boş kese görmek, işlerin durgunluğuna veya iflas etmeye, rüya sahibinin iflas ede­ceğine işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında kese içinde altın ve gümüş olduğunu görmek, hayra ermeye ve nimete kavuşmaya işaret eder.

Rüyasında kesesinde veya kesede kurt görmek, birinin ihanetine uğramaya veya ecelinin pek yakın olduğuna (ölece­ğine) işarettir denmiştir.

Rüyasında boş olan kesesini kaybettiğini gören kişi, yalan söyler veya yalan söyleyeceğine işarettir denilmiştir.

Rüyasında kesesinin yırtığını diken veya bağlayan kimse, sırrını saklar veya gizli hallerini (sırlarını) saklayacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Kişinin rüyasında boş bir keseyi mühürlediğini (ağzını bağla­dığını) görmesi, onun söylediği yalanlarını gizlemesine (in­kar edeceğine) veya gizleyeceğine işarettir.

Rüyasında kesesini zevcesine (eşine) veya hizmetçisine ver­diğini gören rüya sahibi, başka birisini sever (meyleder) ve­ya meyledip seveceğine işaret olarak yorumlamışlardır.

Kişinin rüyada kesesinin yırtılmış olduğunu görmesi, sırla­rının başkaları tarafından öğrenileceğine işaret eder.

Rüyasında para kesesinin ağzının açık olduğunu görmek, rüya sahibinin gizli bir durumunun ortaya çıkacağına, sır­larının açıklanacağına işarettir.

Rüyada belinde içinde para olan bir kese olduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında istifade ettiği bir ilmin kendisinde bulunmasına işâret eder. Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru bir ilimdir. Şayet paralar eski yırtık ve kırık iseler, o kişi ilim öğrenir; ama tekrar ders almaya ihtiyaç duyar.

Rüyada kese içinde altın ve gümüş görmek, nîmet ve hayra; kesenin boş olduğunu görmek de iflasa işaret eder.

Yine rüyada kese görmek, rüya sahibinin sırrına işâret eder. Eğer kesenin içindekiler dökülürse, sırların meydana çıkmasına işarettir. Kesenin ağzının kapalı olması, sırların muhafazasına alâmettir.

Rüyada keseyi baş aşağı çevirip içinde bulunan paralan döktüğünü görmek, sırların açığa çıkmasına alâmettir.

Rüyada kese görmek, insanın ihtiva ettiği şeye de işarettir.

Bazen de rüyada görülen kese, sahibinin kalbine işaret eder.

Rüyada görülen kese, insanın bedenidir. Bundan dolayı boş kese görmek, sahibinin öleceğine yorumlanır.

Bir kimse rüyada belinde bir kese görse, o kimsenin hayatında istifade ettiği bir ilmin kendisinde bulunmasına yorumlanır. Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru ve dürüst bir ilimdir. Eğer paralar kırık ve yırtık iseler, o kimse ilim öğrenirse de tekrar ders almaya ihtiyaç duyar.

Kese sahibinin sırrıdır. Bundan dolayı keseyi baş aşağı çevirip içinde bulunan paraları döken kimsenin sırları, açığa çıkar. Söküldüğünü ve içinde bulunan paraların düştüğünü görse, kese o kimsenin bedeni, malı da onun ruhu ve mesabesinde olduğundan ölümüne yorumlanır.

Bir yanıt yazın