Rüyada Kemer Görmek

Rüyada bele takılan bir kemer görmek, neşe ve mala,refah, kazanç ve muradınıza ermeye, evlat, akraba ve dostla­rınızdan yardım görmeye işarettir. Kadın için bu rüya, hayırlı bir kocaya işaret eder. Kemerin kopması, kaybolması, birisine verilme­si iyiye yorumlanmaz. Rüyada bina ve köprü kemeri görmek, ke­mer geniş ise güzel, dar ise kötü kadına işarettir. Böyle bir kemer yaptığını, yaptırdığını, üzerinden geçtiğini görmek, hürmet sahibi olmaya, servete, muradının olacağına, korku ve endişeden kurtula­cağınıza işaret eder. Kemeri yıkmak veya yıkıldığını görmek, hay­ra yorumlanmaz.

Rüyada kemer görmek değişik şekillerde yorumlan­mıştır. Rüyada beline altın kemer taktığını görmek, haksız­lık etmeye, zulüm etmeye işaret eder denmiştir. Altın ke­mer görmek, haksızlığa ve zulmetmeye yorumlanmıştır. Gümüşten kemer görmek, adaletli olmaya işaret eder şek­linde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada beline kemer bağladığını görmesi, ha­yır ve menfaat elde edeceği, şeref ve itibar kazanacağı bir yolculuğa çıkacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir bel kemeri verildiğini görmesi, uzun bir ömre, evlat ve mal sahibi olmaya işaret­le yorumlanmıştır.

Rüyasında bir, iki ve daha fazla kemer taktığını görmek, ha­yırlı bir rüyadır. Kendisine ağır gelecek kadar ağırlığı olan kemer takmak veya kemere sahip olmak ise, iyi sayılmaz. Ömrünün çok uzun olup bunaklık devirlerini yaşayacağı­na işarettir.

Rüyasında kıymetli cevherlerle süslü bir kemeri beline taktı­ğını (bağladığını) görmek, kendisine şeref ve itibar kazan­dıracak saygınlığa kavuşturacak bir mal ve mülke, zengin­liğe nail olacağına veya aile reisi olacak bir erkek evladına kavuşacağına işarettir demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada kemer görmesi, çeyiz veya çocuk sahibi bir hanıma işarettir.

Yine kemer rüyası, hizmetçi sahipleri için hizmetçilere ve bunlardan başkaları için de kemerin kıymeti miktarınca zînet ve mala işaret eder.

Rüyada görülen kemerin her çeşidi, sevinç ve sürura, isteklerine kavuşmaya, kadın için hayırlı kocaya işaret eder.

Rüyada kemer görmek, baba, amca, evlat, büyüklerden bir zât veya işlerinde muavenet göreceği bir kimse ile tabir olunur.

Rüyada bir kemeri sağ eli ile almak, yolculuğa; sol eljyle almak memuriyete işaret eder.

Murassa kemer görmek, büyük bir makama nâiliyete işarettir.

Yine kişinin rüyada beline kemer bağladığını örmesi, hayırlı bir yolculuğa işaret eder. Rüyayı gören oyolculukta izzet ve şerefe nâil olur.

Rüyada kemer görmek, çeyiz veya evlat sahibi hanıma işarettir. Kemer iş sahipleri için işçilere ve bunlardan başkaları için de kemerin kıymeti miktarınca zinet ve mala yorumlanır.

 

Bir yanıt yazın