Rüyada Kefen Görmek

Rüyada kefen görmek, çeşitli şekilde yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyada kefen görmesi, mahrem yerlerini giz­lemeye (örtmeye, örtünmeye) işarettir denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada kefen veya kefenler biçtiğini görmesi iyidir, hayır işleyeceğine işarettir.

Rüyasında kefeni arayıp bulamadığını görmek, iyi sayılmaz, hayırla yorumlanmaz demişlerdir.

Kişinin rüyasında kendisini kefenlenmiş veya kefene bü­rünmüş bir halde gezdiğini görmesi, yaptığı işleri gizle­meye, gizli tutmaya işaret ettiği gibi, Bazen da kendisine layık ve dengi olmayan biriyle evlenmeye de işaret eder.

Bir kimsenin rüyada ölülerin kefene sarıldığı gibi, kefene sarıldığını görmesi, ecelinin pek yakın olduğuna, pek ya­kında öleceğine işarettir şeklinde de yorumlanmıştır.

Yine rüyasında bir ölü gibi kefenlendiğini (kefene sarıldığı­nı), ayağının ve başının bağlı olduğunu gören kişinin, ece­linin (ölümünün) yakın olduğuna veya işlerinin bozulacağı­na işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada yanına kefenli, kefen giymiş bir kimse­nin geldiğini görmesi, iyidir. Bir nimete ermeye, bir mal ve menfaate kavuşacağına işaret eder.

Diri bir insana kefen hazırladığını gören kimse, zengin olur, zengin olacağına işarettir demişlerdir. Bilmediği bir kişi için kefen biçtiğini görmek, iyi sayılmaz, hayırlı bir rüya değildir denilmiştir.

Rüyada kefen görmek, kederli bir rüya sayılmaz. Bununla beraber, kendinizi kefenlenmiş olarak görürseniz ya bir ölüm haberi alacağınıza yahut işlerinizde büyük terfiler kaydede­rek zengin olacağınıza işaret eder. Birine kefen hazırladığınızı gör­mek, kefen hazırladığınız kimseye iyilik edeceğinize işarettir.

Rüyada kefen görmek, avret yerini örtmeye işarettir.

Yine kefen rüyası, dünyada yaptığı işlerini gizli tutmaya veya bekar için dengi ve emsali olmayan bir kimseyle evlenmeye işaret eder.

Rüyada görülen kefenin başını ve ayağını örtmemiş bir şekilde görülmesi, o kimsenin dinindeki bozukluğa işaret eder.

Rüyada ölü üzerinde kefenin az görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmeye yaklaşmasına; ölü üzerinde kefenin çok görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmekten çok uzak bulunmasına işarettir.

Rüyada kefen görmek, avret mahallini örtmeye işarettir. Bazen bu rüya işlerini gizli tutmaya veya bekâr için emsali olmayan bir kimseyle evlenmeye işarettir. Rüyada kefen giydiğini gören kimse, zina yapmaya çağırır. Ancak bunu kabul etmez. Rüyada ölülerin kefene sarıldığı gibi kefene sarıldığını gören kimsenin öleceğine işarettir.

Eğer kefen başını ve ayağını örtmemiş ise, o kimsenin dinindeki bozukluğa işarettir. Rüyada ölü üzerinde kefenin az görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmeye yaklaşmasına ve ölü üzerinde kefenin çok görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmekten çok uzak bulunmasına işarettir. Rüyada kendini kefene sarılmış tabutta görmek; bir haber almaya ya da büyük mevki sahibi olmaya işarettir.

 

Bir yanıt yazın