Rüyada Kaş Görmek

Bir kimsenin rüyada kaşlarının çoğalmış olduğunu gör­mesi, zenginliğe, rüya sahibinin zengin olacağına, zengin ise, malının artacağına işaret eder denilmiştir. Rüyasında kaşlarının haddinden (normalinden) fazla uzadığını gör­mek, iyi sayılmaz.

Rüyasında kaşlarının ağardığını (beyazladığını) görmek, iyi bir isim iyi bir nam bırakmaya işarettir demişlerdir.

Kaş görmek, bazen de mevki ve makama, iyi bir mertebe­ye ermeye, durumun düzeleceğine işaret eder denilmiştir.

Rüyada kaşlarınızın çoğalıp sıklaştığını görmek, mal ile veya uzun ömürle yorumlanır. Kaşlarınızın ağardığını görmek, halk arasında iyi bir şöhret sahibi olacağınıza, kaşlarınızı tarayıp fazlalarını kesip düzeltmek iyi şöhretinizi ve sıhhatinizi muhafaza edeceğinize işaret eder.

Bir erkeğin rüyada kaş görmesi, ahlak ve huyun güzelliği, din, emanet ve vakarındaki mertebe ile tabir olunur.

Bazen de kaş görmek, kapıcı, vali, vasi ve koca gibi gözün işaret ettiği şeylerin muhafazası üzerine işaret eder.

Bazı kere de rüyada kaş görmek, anaya- babaya, iki çocuğa, yahut iki ortağa, iki hanıma, iki vekile veya iki kapıcıya işaret eder.

Rüyada iki kaş, dince mertebeye işaret eder.

Rüyada kaşlarda meydana gelen iyilik, rüya ; sahibinin huy ve adetine ve dinini korumasına işaret eder.

Rüyada görülen kaşların kıllarının sık ve kalın olması, işlerin fazlalığına, doğruluk ve kararlılığına işarettir.

Rüyada kaşların çatıldığını görmek, ülfet ve muhabbete işarettir. Bunun aksini görmek, tabirin hilafınadır.

Rüyada kaşların haddini tecavüz etmeden fazla olarak görülmeleri, onların işaret ettiği kimselerin halinin güzelliğine işarettir.

Kaşların beyazlığı ve bükülüp göz üzerine dökülmeleri, kaşların işaret ettiği çocuk, ortak, hanım, vekil yahut kapıcının hallerinin değişmesine işarettir. Bazen de bu rüyayı görenin ömrünün uzun olmasına işârettir ki, kendisini çok ihtiyarlamış ve belini bükülmüş olarak görür.

Rüyada kirpiklerin uzadığını görmek, izzet, şeref ve hayırlı evlat ile tabir edilir.

Kaş, gözün zinetidir. Rüyada erkek için kaş, huy ve tabiatın güzelliği, din, emanet ve vakarındaki mertebesidir.

Rüyada görülen kaşların tabiri, iyilik ve kötülükten onlara görülen hal ve keyfiyet üzerine meydana gelir.

Kaşların çatma olduğunu görmek, ülfet ve muhabbete yorumlanır. Bunun aksini görmek, yorumun tersidir.

İki kaş dince mertebeye, kaşlarda meydana gelen iyilik ve kötülüğe rüya sahibinin huy ve adetine ve dinini korumasına nisbet eder.

Kaş gözün ziynetidir. Rüyada erkek için kaş, huy ve tabiatın güzelliğidir. Kaşlar ana babaya yahut çocuğa işaret eder. İki kaş dince mertebeye, kaşlarda meydana gelen iyilik ve kötülüğe rüya sahibinin huyuna işaret eder.

Bir yanıt yazın