Rüyada Kartal Görmek

Rüyada kartal görmek, siyasi hayatınızda değişiklik olacağına ve zalim kimselerin eline düşeceğinize işarettir. Rüyada kartal (kuşu) görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Rüyasında kendisine ait bir kartalı olduğunu ve kuşunun da kendisine itaat ettiğini (sözünü dinlediğini, emrini yerine getirdiğini) görmek, rüya sahibinin devlet büyüklerine yakınlık elde ederek onlarla arkadaşlık kurar veya kuracağına işaretle yorumlanır denilmiştir.
Rüyasında bir kartal (kuş) avladığını gören kişi, devlet büyüğünün itimat ve güvenini kazanıp her yerde sözü geçerli biri olur ve olacağına işarettir denilmiştir.

Bir kartalın pençesiyle kendisine (rüya sahibine) vurduğunu gören kimse, devletten büyük zarar görür veya göreceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Kişinin rüya da bir kartala binerek uçtuğunu görmesi, onun büyük bir şeref ve itibara kavuşmasına veya uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir demişlerdir.
Rüyasında bir kartalın süzülüp süratle yere indiğini gören kişinin eceli pek yakındır, hemen vefat edeceğine (öleceğine) işaret eder denilmiştir.
Rüyada kartal yavruları görmek, asaletli (iyi ahlaklı) evlada işarettir. Kartalın eti, kemiği, tüyü büyükler tarafından verilecek mala veya devlet idarecileri sayesinde elde edilecek mal ve menfaate işaret eder demişlerdir.

Bir kimse rüyada kartalla mücadele ettiğini görse, amiri ona kızar ve onu rahatsız etmek için zalim bir kimseyi ona musallat eder. Kartala malik olduğunu gören kimse, büyük bir mülke, izzet ve şerefe kavuşur. Bir kimse rüyada bir kartalla beraber uçtuğunu ve kendisinden korkmadığını görse, o kimsenin işi iyi ve kendisi zalim olur. Kartal yavrusuna kavuştuğunu gören kimsenin kadri yüce bir çocuğu olur. Bu rüyayı gündüzün gören kimse, hasta olur. Kartal, salih kimselerle de tabir edilir. Rüyada kartal gören ve sesini işiten kimse bir adamla mücadele ve kavga eder. Kartal etinden yiyen veya onun kanadından ya da kemiğinden bir şey alan kimseye, mal gelir. Onunla beraber göğe doğru uçtuğunu görse, onun yolculuk esnasında öleceğine işarettir. Kartal uzun ömre, çokça mala ve harbe işarettir.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Bir kimsenin rüyada evine veya bulunduğu mahallesine bir kartal kuşunun indiğini görmesi, o yerin (bölgenin) idarecisinden gelecek bir hayır ve menfaate işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada kartal kuşu görmek, sekiz cihete işaret eder.
Şeref ve itibara işaretle, Siyasete (yerine getirilecek emire) işaretle, Başkanlığa (reisliğe, liderliğe) işaretle, Zikr-i cemil (övgü ve methe) işaretle, Şöhret (ünlü) sahibi olmaya işaretle,
Yüksek bir makam ve mevki sahibi olmaya işaretle, Sefere çıkmaya işaretle, İzzet, kuvvet ve kudrete işaretle. Rüyada görülen kartal, bu sekiz cihetten birine işaretle yorumlanır demiştir Cafer-i Sadık hazretleri.

Rüyada kartal görmek, uzun ömre, çok mala ve harbe işaret eder.

Bazen kartal görmek, bidate ve hidayetten sapıklığa gitmeye işarettir.

Bazen de kartal görmek, aile efradını kıskanmaya yorumlanır.

Rüyada görülen kartal, Nebi, melik ve sâlih kimseler ile de tabir olunur.

Rüyada kartal görmek, melik ve sultana işaret eder.

Rüyada hanesine ve mahalline bir kartalın indiğini görmek, o mahal ve belde melik ve reisinden hayır, şeref ve menfaat erişeceğine işarettir.

Rüyasında büyük bir kartala sahip olduğunu gören kişi, büyük bir mülke, izzet ve şerefe ve kuvvete kavuşur.

Bir kişi rüyasında bir kartala sahip olduğunu, onunla beraber uçtuğunu ve kendisinden korkmadığını görürse, o kişinin işi iyi ve kendiside zâlim olur.

Rüyada bir kartala rakip olarak gökyüzüne kadar uçtuğunu görmek, uzun bir yolculuğa işaret eder. Rüya sahibi bu yolculuk esnasında nîmet, şeref ve mala nâil olur.

Rüyada kartal yavrusuna kavuştuğunu görmek, rüya sahibinin kadri yüce bir çocuğunun olmasına işarettir.

Rüyada gündüz vaktinde kartal yavrusuna kavuştuğunu görmek, rüya sahibinin hasta olmasına işaret eder.

Kartal yavrusunun kendisini tırmaladığını görmek, o kişinin hastalığının uzamasına işarettir.

Rüyada kartal görmek ve sesini işitmek, rüya sahibinin bir adamla mücadele ve kavga edeceğine işarettir.

Rüyada kartal etinden yediğini veya kanadından, kemiğinden bir şey aldığını görmek, devlet reisi tarafından gelecek mala işaret eder.

Rüyada bir kartalın kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine doğru uçtuğunu görmek, iyi ve faydalı bir yolculuğa işaret eder.

Kartalla beraber göğe doğru uçtuğunu görmek ise, yolculuk esnasında ölebileceğine işarettir.

Bir kişi rüyasında kendisiyle beraber kartalın gökten düştüğünü görürse, amaç ve arzusu tamamlanmaz.

 

Bir yanıt yazın