Rüyada Kaplan Görmek

Rüyada kaplan görmek, kaynağı geçerli olmayan bir menfaate, kuvvetli ve kurnaz bir düşmana işaret eder.

Rüyada kaplan görmek, güçlü bir düşmandır, şeklin­de tabir edilir.

Rüyasında bir kaplanı öldürdüğünü gören kimse, bir düş­manını yener, düşmanına galip (üstün) geleceğine işarettir.

Rüyasında bir kaplana bindiğini gören kimse, büyük bir servet ve saltanata nail olur (kavuşur) şeklinde tabir edilir.

Rüyasında kendisini kaplanın ısırdığını görmek, zarar ve kedere düşeceğine işaretle tabir olunur.

Kaplanla boğuştuğunu gören kimse, bir düşmanla uğraşa­cağına işaretle yorumlanır.

Rüyada kaplan zalim bir sultan veya kuvvetli açık bir düşmandır.

Rüyada bir kaplan öldürdüğünü gören kimse, bir düşmanı kahreder. Kaplan eti yediğini gören kimse, mal ve şerefe kavuşur. Kaplana bindiğini gören kimse, büyük saltanata kavuşur. Evinin içerisinde bir kaplan bulunduğunu gören kimsenin evine, fasıl bir kimse hücum eder.

Rüyada bir kaplan veya pars avladığını gören kimse, fasıl bir adamdan menfaat elde eder. Bir kaplanın kendisini ısırdığını gören kimseye, ısırdığı miktarda bir zarar isabet eder.

Kaplan hile sahibi bir kimsedir. Kaplan sütü, onu içen kimse için meydana çıkacak düşmanlıktır. Kaplan, düşmanlığı şiddetli inatçı bir düşmandır. Kaplanın, kin ve düşmanlığı arslandan daha fazladır.

Rüyada kaplan gören kimse, günahlarından istiğfar eder.

Kaplan, fen bilgilerini bilen bir grup insana da yorumlanır.

Bazı yorumcular,

Rüyada kaplan görmeyi, zararsız bir düş­manı temsil eder şeklinde yorumlamışlardır. Rüyada kap­lan görmenin tabir ve yorumu aslan görmenin yorumu gi­bidir demişlerdir. Ancak kaplan görmek, düşmanı daha çok temsil eder demişlerdir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüyada kaplan gör­mesi, dört cihete işaretle yorumlanır:

Kuvvetli bir düşmana işaretle,

Düşmandan elde edilen veya edilecek mal,

Düşmana karşı zafer ve galibiyet ile.

Devlet başkanından ve onun adamlarından korkmaya işa­retle tabir olunur demiştir.

Kirmani’nin yorumu:

Kişinin rüyada bir kaplana bindiğini görmesi, büyük bir itibar sahibi olmaya ve yüksek bir mevki ve makama ermeye işarettir demiştir.

Bir kimsenin rüyada kaplan sütü görmesi, onun (rüya sahi­binin) düşmanından korkmasına veya korkacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir. Bu rüyayı gören kişi­nin düşmandan korkmasıyla birlikte akıbetinin hayırlı ve geleceğinin çok iyi olacağına işarettir demiştir.

Rüyada görülen kaplan eti, maldır, elde edilecek mala işa­rettir. Kaplanın derisi, kemiği ve tüyü (kılı), düşmandan alı­nan mala işarettir denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada bir kaplan avladığını veya öldürdüğünü görmesi, düşmanını yenmeye işaret eder.

Bazen rüyada görülen kaplan, kuvvetli düşmana, düşmandan elde edilen mala ve devletten veya onun adamlarından korkmaya işâret eder.

Bazı kere kaplan görmek, erkek adama; bazı kere de kadına işaret eder.

Rüyada kaplan görmek, hile sahibi kimselere de işarettir.

Bazı kere de kaplan görmek, günahlardan tövbe ve istiğfar etmeye işarettir.

Kaplanın derisi, kılı, kemiği, düşman malı ile tabir olunur.

Rüyada kaplan eti yediğini görmek, mal ve şerefe nailiyete işarettir.

Rüyada kaplan sütü içtiğini görmek, içen için meydana çıkacak düşmanlık ile tabir olunur.

Rüyada kaplana bindiğini görmek, ulvî bir mevki, yükseklik, makam ve izzet, düşmana karşı zafer ile tabir olunur.

Bazen rüyada kaplana bindiğini görmek, büyük bir saltanat ile tabir olunur.

Kaplanın kendi üzerine bindiğini görmek, rüya sahibine amiri tarafından bir zarar geleceğine işaret eder.

Evinin içerisinde bir kaplan bulunduğunu görmek, rüya sahibinin evine, fasık (günahkar) bir kimsenin hücum edeceğine işaret eder.

Rüyada bir kaplan veya pars avladığını görmek, rüya sahibinin fasık bir adamdan menfaat elde edeceğine işaret eder.

Bir kaplanın kendisini ısırdığını görmek, rüya sahibine ısırdığı miktarda bir zarar isabet edeceğine işarettir.

Bir yanıt yazın