Skip to Content

Rüyada Kamer Suresi Görmek

Rüyada Kamer suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kıyamet günü yüzünün ayın on dördü gibi parlayacağına yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu

Bir kimse rüyasında Kamer suresinin tama­mını veya yarısını veya bir kısmını okuduğunu veya başka birinin okuduğunu dinlediğini görse, rüyayı gören kimse, düşmanını pek kısa zamanda mağlup eder (yener). Düş­manlarına galip (üstün) gelir veya geleceğine işaretle tabir olunur.

Cafer-i Sadık’ın yorumu

rüyasında Kamer suresini okuyan ve dinlediğini gören kimseye, büyü yapı­lacağına ve fakat yapılan büyüden zarar görmeyeceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada Kamer Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kyamet günü yüzünün ayın on dördü gibi parlayacağına işârettir.

Bir kimse rüyada Kamer Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okusa ya da üzerine okunduğunu görse, o kimse hapsedilir ve hapisten kurtulur.

Rüyada Kamer Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, şek ve şüpheden döner, dininde meydana gelen bozukluktan sonra onu düzeltir.

Rüyada Kamer Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimsenin boğulmasından korkulur.

Yine rüyada Kamer Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimsenin günâh işlemesinden korkulur.

Rüyada Kamer Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse dünyadan zorluk ve meşakkatle çıkar