Rüyada Kamçı Görmek

Rüyada kamçı görmek, rüyayı gören kimsenin ihtiyaç­larının sona ermesine, arzu ve isteklerinin (dileğinin) ger­çekleşeceğine ve düşmanına galip (üstün) geleceğine işa­ret olarak yorumlanır. Rüyada kamçı görmek, çocuğa veya haline göre arkadaş edinmeye de işarettir.

Rüyasında gökten kamçı indiğini veya inmiş olduğunu gö­ren kimsenin bu rüyası, Allah’ın gazabına ve azabına uğ­ramaya veya uğrayacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada kamçı görmek, bazı kere de iftiraya işarettir. Bir kimse rüyasında kamçı görse, onun gördüğü bu rüyası kendisinin (rüyayı görenin) bir iftiraya uğrayacağına işaret­le yorumlanır.

Rüyada kamçı görmek, bazı kere de yardım konusunda ve yardımlarla ilgili hususlarda size bir görev verileceğine işaretle tabir olunur.

Bazı kere de rüyada kamçı görmek, istek ve dileklerin ger­çekleşeceğine, rüyayı gören kimsenin muradına kavuşa­cağına işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kamçı görmesi, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bitmesine, arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahretmesine işaret eder.

Rüyada görülen kamçı, evlada, haline uygun ve müsait arkadaşa, hayırlı bir yardımcıya işaret eder.

Bazen rüyada görülen kamçı, devlet reisine işaret eder.

Rüyada kamçı ile kendi bindiği atı kırbaçladığını görmek, acele yapılması gereken bir işinin meydana gelmesi için Allah Tealay dua edeceğine işaret eder.

Bazen, rüyada dövmek duadır. Bundan dolayı rüyada bindiği merkebini dövdüğünü görmek, rüya sahibinin Rabbine dua edip ve ihtiyaçlarını istedikten sonra, yemek yemesine işaret eder.

Rüyada kırbaçla vurduğunu görmek, düşmana galip gelmeye veya onların ileri sürdükleri delilleri iptal etmeye işarettir.

Bir amir rüyada, emri altında bulunan memurlardan birisini dövdüğünü görse, bu rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaate işarettir.

Rüyada hayvanının kuyruğunun kesilip güzel bir kamçı yapıldığını görmek, heybet ve kudret sahibi büyük bir sultana yakın olmaya işaret eder.

Rüyada hayvanının kuyruğunun kesilip güzel bir kamçı yapıldığını gören kimse, ehil bir kimse ise, heybet ve kudret sahibi büyük bir sultanın, o kimseyi bir şehre vali tayin edeceğine işaret eder.

Rüyada görülen kamçı, güzel şekilde yapılmış değilse, hayvanının kuyruğunun kesilip güzel bir kamçı yapıldığını gören kimse, vergi toplamaya memur edilir.

Rüyada, kendisine, sultanın kendi kamçısıyla yüz veya yüzden daha aşağı yahut daha fazla kırbaç vurduğunu görmek, rüya sahibinin sultan tarafından vurulan o kırbacın sayısınca mala nail olacağına işaret eder.

Rüyada, herhangi bir adamı kamçı ile dövdüğünü görmek, o adama vaaz ve nasihat etmeye işarettir. Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı veya bir titreme gelmişse, o adamın vaaz ve nasihatinin onun üzerinde tesiri meydana gelir ve yaptığı günâhlardan tövbe istiğfar eder. Böyle bir hal meydana gelmemişse, o adam yapılan vaaz ve nasihatten tesir görmez.

Rüyada kamçı ile dövdüğü adamdan kan akarsa, o kimsenin o adama söylediği söz hak olmayıp sadece zulüm olduğuna; kan akmamışsa söylediği sözün hak söz olduğuna işarettir. Dövdüğü zaman dövene kan isabet etse, o kimseye dövülen tarafından haram mal gelir. Döven tarafından kan sıçrayıp dövülene gitse, dövülen döven tarafından haram mala kavuşur.

Rüyada diri adamın ölüyü dövdüğünü görmesi, namaz, hac ve zekat gibi dini meselelerde dirinin dini hayatının iyi olduğuna işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir ölünün dövdüğünü görmesi, yapacağı yolculuktan hayra ermesine işaret eder.

Bazen de rüyada dövmek, dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye işaret eder.

Rüyada görülen kamçı, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bitmesine, arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahretmesine işarettir. Kamçı, çocuğa, haline uygun arkadaşa işarettir Bir kimse rüyada gökten kamçı indiğini görse, Allah’ın gazabına ve azabına işarettir. Bir kimse kendi kamçısıyla merkebini dövse, o kimse geçimi hakkında duada bulunur. Kırbacıyla kendi bindiği atını döverek koşturmak istese, o kimse acele yapılması gereken çetin bir işinin meydana gelmesi için dua eder. Bir kimse rüyada, bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o kimseye vaaz ve nasihat eder. Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı veya bir titreme gelmişse, o adamın vaaz ve nasihatinin onun üzerinde tesiri meydana gelir ve yaptığı günahlardan tövbe istiğfar eder. Böyle bir hal meydana gelmemişse o adam yapılan vaaz ve nasihatten tesir görmez.

Rüyada görülen kamçı, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bilmesine arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahretmesine işarettir. Kamçı, çocuğa, haline uygun ve müsait arkadaşa yorumlanır.

Bir kimse rüyada gökten kamçı indiğini görse, Allah (C.C.)’ın gazabına ve azabına yorumlanır.

Bir kimse kendi kamçısıyla merkebini dövse, o kimse geçimi hakkında Allah-ü Teala Hazretlerine (C.C.) duada bulunur. Kırbacıyla kendi bindiği atını döverek koşturmak istese, o kimse acele yapılması gereken çetin bir işinin meydana gelmesi için Allah-ü Tealaya (C.C.) dua eder.

Bir kimse rüyada, istediği gibi gezen ve yaşayan bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o kimseye vaaz ve nasihat eder. Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı veya bir titreme gelmişse, o adamın vaaz ve nasihatinin onun üzerinde tesiri meydana gelir ve yaptığı günahlardan tövbe eder. Böyle bir hal meydana gelmemişse o adam yapılan vaaz ve nasihattan tesir görmez.

Dövdüğü o adamdan kan akarsa, o kimsenin o adama söylediği söz hak olmayıp sadece zulüm olduğuna, kan akmamışsa söylediği sözün hak söz olduğuna yorumlanır.

Dövdüğü zaman dövene kan isabet etse, o kimseye dövülen tarafından haram mal gelir. Döven tarafından kan sıçrayıp dövülene gitse, dövülen döven tarafından haram mala kavuşur.

 

Bir yanıt yazın