Rüyada Kalkan Görmek

Rüyada kalkan görmek, oruca, dayanılacak, sığınıla­cak sığınağa işaretle tabir edilir.

Bir kimse, rüyasında kendisini bir kalkanla koruduğunu, kalkanı kendisine siper ettiğini görse, korktuğu şeylerden emniyet ve selamette olduğuna işaret eder.

Rüyasında elinde yalnızca bir kalkanı bulunduğunu ve ona dayandığını gören kimse, fedakar bir kimse ile dost ve arkadaş olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada kalkan görmek, bazı kere oruca işarettir. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz, “Essaumü cünnetün oruç bir kal­kandır (koruyucudur).” buyurmuştur.

Rüyasında kalkan görmek, insanların durumuna göre in­sanlara muamele etmesini bilen ve insanların işlerini biti­ren, onların ihtiyaçlarını gören, iyiliksever bir kimse ola­cağınıza işaret olarak tabir olunur.

Bazen rüyada görülen kalkan, delil ve hüccetle galebe eden dosta işârettir.

Bazen de rüyada görülen kalkan, emniyet ve huzura, fedakâr bir dosta ve şerefli bir hanıma işaret eder.

Yine rüyada kalkan görmek, kişiyi zarar ve ziyandan koruyan ve muhafaza eden kalkan, örtü v.s. gibi şeylere işarettir.

Rüyada beyaz kalkan görmek, din ve kıyametli erkeğe;yeşil kalkan, takva sahibi erkeğe; kırmızı kalkan, oyun oynayan neşeli erkeğe; siyah kalkan, mal sahibi ve büyük kimseye; karışık renkli kalkan da karışık bir adama işaret eder.

Kalkan ile beraber diğer silahların da olduğunu görmek, o kişinin üzerine rakiplerinin gelemeyeceği ve mukabele edemeyeceklerine işaret eder.

Rüyada kalkan gören kişinin bir çocuğu varsa, o çocuğun o kimsenin her türlü geçimini temin edeceğine ve onu kötülüklerden ve yaramazlıklardan koruyacağına işaret eder.

Rüyasında kalkanla kendisini koruduğunu görmek, rüya sahibinin kuvvetli bir kişiye iltica edeceğine ve onun sayesinde rakibine baş eğmeyeceğine işaret eder.

Rüyada kymetli ve güzel bir kalkan görmek, zengin ve güzel bir kadın ile tabir olunur.

Rüyada kymetsiz ve çirkin kalkan görmek, çirkin ve kymetsiz kadına işâret eder.

Rüyada kalkan, kişiyi zarar ve ziyandan koru-yan ve muhafaza eden kalkan, örtü v.s. gibi şeylerdir. Kalkan oruca da yorumlanır. Nitekim Peygamberimiz «Oruç kalkandır» buyurmuştur.

Beyaz kalkan, din ve kıymetli erkeğe, yeşil kalkan, takva sahibi erkeğe, kırmızı kalkan, oyun oynayan ve neşeli erkeğe, siyah kalkan mal sahibi ve büyük kimseye, renkli kalkan ise karışık bir kimseye yorumlanır.

Kalkan ile beraber diğer silahların da olduğunu görmek, o kimsenin üzerine düşmanlarının gelemeyeceği ve mukabele edemeyeceklerine yorumlanır.

Sanatçı ve tüccar, mal ve kumaşlarının, dükkan veya işçilerinin yanma bir kalkan konulduğunu görse, o kimsenin çok yemin ederek malına kıymet ve revaç kazandırmak ve yeminin malına kalkan etmesiyle yorumlanır.

Kalkan gören kimsenin bir çocuğu varsa o çocuk o kimsenin her türlü nafakasını temin eder ve onu kötülüklerden korur.

Rüyada kalkanla kendisini koruduğunu gören kimse, kuvvetli bir kimseye iltica eder ve onun sayesinde düşmana baş eğmez.

Rüyada görülen kalkan kıymetli olması zengin ve güzel bir kadına, kıymetsiz ise, çirkin bir kadına yorumlanır.

Bir yanıt yazın