Skip to Content

Rüyada Kafirun Suresi Görmek

Rüyasında Kafirun suresinin tamamını ve birkaç ayetini okuduğunu veya dinlediğini görmek, kafir­lerle ve münafıklarla mücadele edeceğinize ve onlara galip (üstün) geleceğinize, imanda sağlam ve halis olacağını­za, dine sarılan, dinine sağlam bağlanan bir kimse oldu­ğunuza veya olacağınıza işaretle yorumlanır.

Cafer-i Sadık’ın yorumu:

Rüyasında bu sureyi okuduğunu ve dinlediğini görmek, dininde (şeriatta) sağlam bir itikat sahibi olduğunuza veya olacağınıza işaret eder.

Kirmani’nin yorumu:

Kafirlerle cihat (mücadele) eder ve edeceğine, Cenab-ı Hakk’ın rızası için hayır peşinde görür ve insanda, iyiliklerde bulunur, dini sağlam, imam halis olur ve olacağına işaretle yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu ise

Rüyasında Kafirun suresini okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, bidat yoluna, dinde olmayan yanlış yollara sapar veya sapacağı­na ve kötü bir ünle (şöhretle) anılacağına işaretle yorumla­nır. Bu rüyayı gören kimse dikkatli olmalı ve bu rüyasını bir uyan olarak görmeli, düşünce ve hareketlerini kontrol etmelidir.

Rüyada Kâfirûn Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, bidatlara işâret eder.

Ayrıca kâfir ve münafıklara karşı cihad etmeye, dinin sağlam olmasına ve hâlis imana işârettir.