Rüyada Kadir Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında Kadir suresini okuduğu­nu veya okuyan birini dinlediğini görse, o kimse, cennet­teki sevap ve makamının mertebe ve derecesini görme­den ölmez, şeklinde tabir olunur.

Ünlü rüya yorumcularının dahi Kadir suresi ile ilgili deği­şik yorumları bulunmaktadır.

İbn-i Kesir ve Nafı’ye göre ;

rüyasında Kadir suresini okuyan veya dinleyen, okuduğu­nu veya dinlediğini gören kimse, çok uzun ömürlü yaşar, o kadar ki, hayatının ihtiyarlığının son bunaklık günlerine kadar, uzun bir ömür sürecek bir yaşam uzunluğuna ka­dar yaşar veya yaşayacağına işaret eder ve dünyada da ahirette de itibarlı bir derece ve mertebede bulunur şek­linde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada Kadir Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, hayırlı işe, halin güzelliğine, çok sevaba, uzun ömre, sâdık söze ve sânın yüceliğine işârettir.

Kadir Sûresi’ni tamamen veya kısmen okuduğunu veya okunduğunu gören, derece ve makamını görmedikçe dünyadan ayrılmaz. Allah Teâlâ ona sayısız sevaplar İhsan buyurur.

Bir yanıt yazın