Rüyada Kadı Görmek

Rüyada kendisinin kadı (hakimlerin başı) olduğunu gör­mek, eğer ehil ise, (yani rüyayı gören kimse kadı (hakimlerin başı) olan makama layık ve ehil ise) bu rüya iyiye ve hayra yorumlanır. Bu rüyayı gören kimse, mal, mülk sahibi olup, huzur ve mutluluk içinde yaşar veya yaşayacağına işaret­tir şeklinde tabir olunur. Şayet o makama layık ve ehil de­ğil ise, rüya tersine yorumlanır. Zindan, zahmet, sıkıntı ve belaya uğrayacağına işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumuna göre:

Rüyasında kendisi­nin kadı (hakim) olduğunu ve verdiği hükümlerde adaletle hükmettiğini gören kimse, tüccardan biri ise, bu rüyası, onun insaflı ve vicdanlı birisi olduğuna işarettir. Eğer es­naftan biri ise veya ölçü ve tartı gibi şeylerle esnaflık yapı­yorsa, bu ölçü ve tartılarda da hak ve hukuku gözeterek doğruluktan ayrılmayacağına da işarettir.

İbn-i Sirin’in yorumuna göre:

Bir kimse, kadılık yapabile­cek bir nitelikte olmadığı halde (kadılık yapmaya ehil ve la­yık olmamasına rağmen) rüyasında kendisinin kadı olduğu­nu ve hükümler verdiğini görse, rüyayı gören bu kimse, büyük zararlara uğrar, çeşitli bela ve musibetlere düşer, malını mülkünü kaybeder, yoksulluk içinde kalır veya ka­lacağına işarettir. Hatta gurbette olsa, memleketine döne­cek imkan bulamaz, bulsa bile çok çok zorluk çeker, şek­linde tabir olunur. Aynı rüyayı gören kimse, eğer bu mevki ve makama layık ve ehil bir kimse ise, o zaman bu rüya hayra ve berekete, fayda ve menfaate ereceğine işaretle tabir edilir. (Bu yorum Nablusi’nin yorumuna da uymaktadır.)

Kirmani’nin yorumuna göre:

Bir kimse rüyasında kendisi­nin tanınmış, ünlü (meşhur) bir kadı olduğunu görse, veya ünlü ve tanınmış bir kadı ile karşılaştığım görmüş olsa, bu rüyası, onun derecesinin, makam ve mevkiin, itibar ve saygınlığının artacağına işarettir.

Rüyada görülen kadın, ambar, mahzen, sandık ve eşyasını içine koyduğu her şeye işaret eder.

Bazen rüyada görülen kadın, kabre işaret eder. Çünkü insan anasından doğduğu gibi kabre girer.

Bazen de rüyada görülen kadın, hapis ve ortağa işarettir.

Bazı kere de rüyada kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına, meyveli ağaca, üzerine bastığı pabuca, kalem ve mürekkebini bıraktığı divite, oturacak yere ve evine işarettir.

Rüyada görülen kadın, zevk ve menfaate de işaret eder.

Bazen de rüyada görülen kadın, arazi, çiftlik, bağ, bostan ve diğer yenilecek şeylere işarettir.

Bir kimsenin rüyada güzel bir kadın görmesi, hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye işâret eder. Rüyada görülen kadının çirkin olması, bunun tam zıddı ile tabir olunur.

Rüyada kendi evine güzel bir kadının girdiğini görmek, sevinç ve ferahlığa işaret eder.

Rüyada güzel bir kadın görmek, bekası olmayan yan’ geldiği gibi giden bir mala işaret eder.

Rüyada tanımadığı buğday tenli, genç, bezekli bir Arap kadın görmek, tarifi mümkün olmayan bir güzelliğe ve nîmete işaret eder.

Kadının her ne şekilde olursa olsun rüyada gördüğü genç kadın, onun düşmanı 0|an bir kadına işaret eder.

Yine bir kadının rüyada yaşlı bir kadın göresi, o kadının artık çalışamadığına işâret eder.

Rüyada güzel ve genç bir kadınla konuşup sohbet ettiğini veya gülüşüp oynaştığını yahut o kadının odasına girdiğini görmek, feyz ve bereket dolu bir seneye, hayır ve sürura; eğer kadın fakirse, mal kazanmasına ve rızka; kadın hapiste ise kurtulmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada şişman kadın görmesi, o senenin ucuzluk ve bolluk olmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada zayıf kadın görmesi de, o senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine işaret eder.

Hasta birinin rüyada güzel bir kadını sırtına yüklendiğini görmesi, hastalıktan şifâ bulmaya işaret eder.

Rüyada hanımını sırtına aldığını gören kimseye, bir taraftan bir ayıp isabet eder.

Bazen de rüyada hanımını sırtına aldığını görmek, o kimsenin zengin olacağına işârettir.

Rüyada hanımı genç olduğu halde, onu ihtiyarlamış görmekte hayır yoktur.

Tabirce kadının en iyisi, Arap ve buğday benizli olan kadındır. Bu kadınların da tanınmayanı tanınandan daha hayırlıdır.

Rüyada tanınmayan kadın, tanınan ve bilinen kadından tabirce daha hayırlıdır.

Bir kimsenin bir kadını Allah (c.c.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten nefyettiğini görmesi, dince, iyi bir şeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada hanımının satıldığını görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin gitmesine, işlerinin perişan bir hale gelmesine ve sonra durumunun düzelmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendi hanımıyla beraber başka bir adam görmesi, o kimsenin hanımının baht ve talihli oluşuna, ailesinin zengin, mal ve dünyalıklarının iyi olmasına işarettir.

Kişinin rüyada hanımının kendisine bir başka kadın takdim ettiğini görmesi, o kimsenin hanımından ayrılmasına veya aralarında bir anlaşmazlık çıkmasına işarettir.

Uyanıkken görmediği bir kadını rüyada görmek, rüya sahibinin malından bir şey kaybolmasına ve sonra o malı yine bulmasına işaret eder.

Uyanıkken görmediği bir kadını rüyada öldürdüğünü görmek, malının bir kısmının gitmesine işaret eder.

Uyanıkken görmediği bir kadınla rüyada cinsi münasebette bulunduğunu görmek, malının hepsinin elinden çıkmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada bir şehirde silahlı bir takım kadınları hayvanlara binmiş bir halde görmesi, o şehre gelecek işçilere işarettir.

Rüyada bir hâkim görmek, o hâkimin verdiği hükme göre tabir olunur. Eğer hâkimin verdiği hüküm hayırlı ise rüya hayra. Değilse şerre yorumlanır. Elinde terazi tutan bir hâkim görmek, o yerde hak ve adaletin geçerli olduğuna işaret eder. Tanınan ve bilinen bir hâkimi rüyada görmek, hayır ve berekettir. Rüyada bulunduğu yere bir hâkimin geldiğini görmek, izzet ve devlete; kendisinin hâkimin bulunduğu yere gittiğini görmek, şerefe ve kıymetinin artacağına işarettir, Bir hasta hâkimin bir adam göndererek kendisini çağırttığını görmesi, ecelinin yaklaştığına delildir. Hâkimi çıplak olarak hükmeder görmek, hükmünde yanılacağına; üzerinde layık olmayan ve ayıp sayılacak bir elbise görmek adaletin eksikliğine, aksine çok şık giyinmiş görmek, halk arasında itibarının artmasına işarettir.

Bir yanıt yazın