Rüyada Kaburga Kemiği Görmek

Rüyada kaburga kemiği görmek, kadına işarettir.

Kaburga kemiğinin cildinin üstüne çıktığını görme içindeki sıkıntılı durumdan kurtulmaya kaburga kemiklerinin bü­yüdüğünü görmek, rızkın artmasma veya hastalıktan kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada Kaburga Kemiklerinin Olmadığını Görmek

Kaburga kemiklerinin olmadığını görmek, aile fertle­rinden birinin kaybedileceğine işarettir. Ayrıca ev hal­kından (aileden) birinin vefat edeceğine (öleceğine) işaretle tabir olunur.

Rüyada kaburga kemiği görmek, hem ka­dın, hem erkek, için evliliğe işarettir.

Rüyada görülen kaburga kemikleri, bazı kere de sineye çe­kilecek zorluklara, insana işkence veren meşakkatlere ve­ya lezzet ve sevinçlere veya azaplara işaret eder. Rüyasında kaburga kemiklerinin derileri altından dışarıya doğru çıkmış olduğunu görmek, bir işkence ve bir şiddetle karşılaşılacağından korkulur şeklinde tabir olunur.

Rüyada kaburga kemikleri görmek, kadınlara işâret eder. Bu sebeple kaburga kemiklerinden birinde meydana gelen şeyin tabiri o şeyin kadınlarda meydana gelmesine işâret eder. Çünkü kadınlar kaburgadan yaratılmışlardır.

Bazı kere de rüyada görülen kaburga kemikleri rütbe ve yaşta farklı dostluk, sevgi ve birbirlerine uygun olan aile ve akrabalarına işarettir.

Yine kaburga kemikleri görmek, gizli işlere, dokumacılık için gerekli aletlere; insanın sinesine çektiği sevgi, nefret, elem, keder, sevinç, işkence, meşakkat, lezzet ve azap gibi çok farklı duygulara; insanın kalp ve ruhunda esen fırtınalara; insanı kendine has varlık kılan iç dünyasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kaburga kemiklerinin büyüdüğünü veya kemiklerin üzerindeki et ve derinin kalınlaştığını görmesi, rızka, şişmanlaşmaya ve hastalıktan şifa bulmaya işaret eder.

Rüyada kaburga kemiklerinin yok olduğunu görmek, aile, mal ve çocuktan kaburga kemiklerinin işaret ettiği bir şeyin kaybolmasına işarettir. Bazen bu rüyayı görenin hatalı bir iş yapacağına, bazen de bu rüya yaşlanmaktan ve hastalıktan belinin bükülmesine işaret eder.

Göğüs kafesini meydana getiren kemikler kadına işâret ettiğinden, bu kemiğin kırılması, eşine karşı haşin ve kaba davranmaya işaret eder.

Rüyada görülen kaburga kemikleri, kadınlardır. Kaburga kemiklerinden birinde meydana gelen şeyin tabiri o şeyin kadınlarda meydana gelmesidir. Zira kadınlar kaburgadan yaratılmışlardır, kaburga kemikleri çadır, direkleri, örtülere veya ev ve onun müştemilatı yahut ya da gemi ve onun kaburgaları gibi karnın ihtiva ettiği şeyleri korumaktadır.

Bazen de kaburga kemikleri rütbe ve yaşta farklı dostluk, sevgi ve birbirlerine uygun olan aile ve akrabalarına işarettir. Kaburga kemikleri gizli işlere, dokumacılık için gerekli aletlere yorumlanır. Kaburga kemikleri, sineye çekilecek işkence, meşakkat, lezzet ve azaptır.

Rüyada kemiklerinin deri altından dışarıya çıkmış olduklarını gören kimseye yapılacak işkence ve şiddetten korkulur.

Rüyada kaburga kemiklerinin büyüklüğünü veya kemiklerin üzerindeki et ve derinin kalınlaştığını görse, rızka, şişmanlaşmaya ve hastalıktan şifa bulmaya işarettir.

Bazen bu rüyayı gören  doğruluğuna inandığı hatalı bir iş yapar.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın