Rüyada Harp Görmek

Rüyasında harp adı verilen bir musiki çalgısını çaldığını veya çalan birini dinlediğini görmek, iş hayatında başarılı olmaya ve bol kazanç elde etmeye işa­rettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada bir kimsenin harp etmesi kendisiyle harp eden veya harbe teşvik eden kimse ile aralarında meydana gelecek şiddet ve hiledir.

Harp, rayiç fiyatın pahalılığına yorumlanır.

 

Rüyada görülen harp, ızdırap, üzüntü, fitne yahut vebaya işârettir.

Bazı kere de harp rüyası, rayiç fiyatın pa­halılığına işâret eder.

Rüyada kişinin bir şehir halkını birbiriyle harp eder görmesi, o şehirde pahalılık ve zamların meydan bulmasına delâlet eder.

Yine rüyada harp etmek, kendisiyle harp eden veya harbe teşvik eden kimse ile arala­rında meydana gelecek şiddet ve hileye işârettir.

Rüyada harp ettiğini ve düşmana karşı yürüdüğünü görmek, din gayretine, kalp te­mizliğine ve hacca gitmeye delâlet eder.

Rüyada düşman askerini esir ettiğini gör­mek, gizli sırlara vakıf olmaya, hayırlı haberle­re işârettir.

Rüyada harp ve harpte işlenen şeyler, or­dudan başka kimseler için, üzüntü, keder ve acıya işâret eder.

İş ve sanatı silah olan veya silah yaparak geçinenler için bu rüya, hayır ve servete ve refaha kavuşmaya işâret eder.

İki devlet arasında görülen harp, bir fitne­ye veya veba hastalığına işâret eder.

 

Bir yanıt yazın