Rüyada Harap Olduğunu Görmek

Evinin duvarlarının selden harap olduğunu gören kimsenin hanımı ölür.

Harap bir yerin, sağlam ve güzel yapılı bir yere döndüğünü gören kimsenin dini güzelleşir, hidayete döner.

Bir kimse oda, ev ve köşkünden bir şeyin içe doğru düştüğünü görse, rüyayı görenin kaybı varsa bulunur. Yanında kız veya kız kardeşi yahut bunlardan başka, kocaya varma zamanı gelmiş kız varsa, taliplisi çıkar.

Bir kimse bir evi veya eski binaları yıktığını görse, o kimseye üzüntü, keder ve kötülük isabet eder.

Bir şehrin rüyada yer sarsıntısından veya başka bir sebepten harap olmuş görülmesi, o şehirde bir kimsenin veya valisinin öldürülebi­leceğine veya halkın üst düzeylilerinin unvan­larının düşeceğine işâret eder.

Kişinin rüyada kendisini yıkılmış ve viran olmuş bir yerde görmesi, takat getiremeyeceği biryükün altına girmeye ve bir kavmin zulmü­ne uğramaya delâlet eder.

Kişinin rüyada, kendi evinin üzerine yıkıldı­ğını ve toz toprağın birbirine karıştığını görse, vücutta meydana gelecek hastalığa işârettir; kişinin evinin tavanının üzerine yıkıldığını gör­mesi, musibet, şiddet ve meşakkattir.

Rüyada bir köyü gelişmiş bir halde gör­mek, o köy halkının dindarlığına işârettir.

Köyün harap ve viran görülmesi de, halkı­nın sapıklıkta kalmasına ve o köy halkına gele­cek musibete işâret eder.

Harap bir yerin, sağlam ve güzel yapılı bir yere döndüğünü gören kimsenin, dininin gü­zelliğine ve hidayete dönmesine işâret eder.

Rüzgarın bir evi yıktığını görmek, birisinin öldürülmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada evinin direğinin kırıl­dığını veya yıkıldığını görmesi, aile efradından çok sevdiği birinin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimse, bir evi veya eski binaları yıktığı­nı görse, o kimseye üzüntü, keder ve şer isa­bet eder.

Rüyada oda, ev ve köşkünden bir şeyin içe doğru düştüğünü görmek, kayıp bir nesnenin bulunacağına işâret eder.

Bazen de rüyada oda, ev ve köşkünden bir şeyin içe doğru düştüğünü görmek, kızını evlendirmek ile tabir olunur.

Bir Yerin Yıkıldığını Görmek

Bir yerin yıkılıp viran olduğunu görmek, o yerin halkının dağınık ve perişan olmalarına ve ölmelerine yorumlanır.

Evinin hepsinin veya bir kısmının, üzerine yıkıldığını gören kimsenin evinden birisi ölür. Yahut evin sahibesine büyük bir musibet gelir.

Rüyada evin ve duvarından bir şeyin kırıldığını veya yıkıldığını görmek, yine musibettir.

Rüyada bir yerin yıkılıp harap olduğunu görmek, o yerin halkının dağınık ve perişan olmalarına işârettir.

Rüyada evinin duvarlarının selden yıkılıp harap olduğunu görmek, hanımın âhirete göçebileceğine alâmettir.

Evli bir kadının rüyada evinin bacası ve tavanının yıkıldığını görmesi, kocasının vefat edebileceğine işâret eder.

Rüyada evin duvar veya bir başka yerinin yıkıldığını görmek de musibet demektir.

Bir cevap yazın