Rüyada Hançer Görmek

Rüyada hançer güç, kuvvet, fevkaladelik anlamına gelir. Elinde hançer olduğunu gören kimse güçlenir. Elindeki hançeri kendine saplayan, bir işle ilgili hata yapmıştır. Başkasına saplayan, bir iyilik yapar ve karşılığını görür. Paslı hançer, insanın inat ve huysuzluğu yüzünden çevresindekilerle arasının bozulacağını haber verir. Elinde bir hançer olduğunu gören kimse, mal ve zenginliğe erişir.

Rüyada bir kişinin hançer görmesi, zenginliğe, mal ve mülke ve fazla menfaate işarettir. Bekar bir kimsenin, hançeri kınına soktuğunu görmesi, evliliğe işarettir.

Kişinin rüyada elinde bir hançeri olduğunu görmesi, onun mal-mülk edinerek zenginleşeceğine veya zengin olduğuna işaretle yorumlanır denmiştir. (Bıçak maddesine de bakılabilir.)

Rüyada hançer görmek, fazla mala ve düşman­lığa, bir hançer almak, bulmak düşmanlarınızı yeneceğinize işaret eder. Hançeri satmak veya vermek, verilen kimseye yardım edile­ceğine, hançeri kırmak veya kaybetmek kuvvetten düşeceğinize ve düşmanlarınıza mağlup olacağınıza işarettir. Hançer tanıdıklarınız arasında daima kuvvetli olarak kalacağınıza işarettir.

Rüyada hançer görmek, mal ve zenginliğe delâlet eder.

Rüyada hançeri veya bıçağı kınına soktu­ğunu görmek, bir kadınla evlenmeye işârettir. Bazen de hançer görmek, kudret ve kuv­vete işâret eder.

Yine bıçak ve hançer rüyası, sıhhat ve afi­yet, evlât, zafer, iltica, kardeş, kuvvet, zengin­lik ve memuriyet ile tabir olunur.

Rüyada elinde başka silah olmadığı halde sadece hançer olduğunu görmek, büyük bir zâttan kuvvet bulmaya işâret eder.

Rüyada elinde hançerle beraber diğer sila­hı da olduğunu görmek, düşmana galip gel­meye işârettir.

Bir yanıt yazın